Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2018
Rámcová dohoda na dodávku chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu
SHNM_ZM_OVO2-2018-000017_2018
5 119 484,08 € Lambda Life a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. August 2022
Rámcová dohoda na dodávku hlavíc pre paralyzátory TASER X2
SE_ZM_SE-VO2-2022-003625-016_2022
5 063 400,00 € ERIK JV s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
12. Marec 2021
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
SE_ZM_SE-OHZ1-2021-002730-001_2021
5 050 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Slovenská republika v zastúpení Ústavu pamäti národa
4. Júl 2014
Realizačná zmluva
SHNM_ZM_OVO1-2014-000448-001_2014
5 026 509,00 € Morpho BV Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Jún 2023
Rámcová zmluva o nájme hnuteľných vecí a poskytovaní súvisiacich plnení
SE_ZM_ SE-VO2-2023-002589-011_ 2023
4 596 000,00 € Združenie dodávateľov – „ Združenie HYCA-SANITA“ HYCA s.r.o., Člen č. 1: Sanita a technika, s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
28. November 2014
Zmluva o doručení dokladov formátu ID1
SHNM_ZM_OVO2-2014-000386-27_2014
4 536 000,00 € Slovenská pošta, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. Marec 2014
Rámcová dohoda
SHNM_ZM_OVO1-2014-000048-1_2014
4 516 695,61 € Lambda Life a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Apríl 2014
Rámcová dohoda
SHNM_ZM_OVO2-2013-000667-20_2014
4 504 381,77 € ProScience Tech s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Júl 2018
Rámcová dohoda na dodávku reagencií a spotrebného materiálu pre analýzu ľudskej DNA
SHNM_ZM_OVO2-2018-000440-004_2018
4 416 501,40 € ProScience Tech s.r.o. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
18. Máj 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní stravovacích služieb č. SE-VO2-2023/003799-007
SE_ZM_SE-VO2-2023-003799-007_2023
Doplnená
4 175 600,00 € Globalgastro plus, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
19. September 2023
Rámcová dohoda č. SE-OD1-2023/004720-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004720-001_2023
Doplnená
4 032 270,00 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
30. August 2022
Rámcová dohoda na dodávku nábojov kalibru 7,62x39 mm
SE_ZM_SE-VO2-2022-003626-059_2022
Doplnená
3 855 000,00 € ERIK JV s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
28. December 2015
Rámcová dohoda č. OVO2-2015/000596
SHNM_ZM_OVO2-2015-000596_2015
3 816 968,40 € Xepap, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24. Apríl 2023
Rámcová dohoda na predmet zákazky: „Kriminalistický materiál“
SE_ZM_SE-VO2-2023-002592-09_2023
Doplnená
3 743 587,44 € LT SEZAM s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
22. Január 2014
Kúpna zmluva č. OVO2- 2013/000760
SHNM_ZM_OVO2-2013-000760_2014
3 741 780,00 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. Október 2013
Kúpna zmluva SHNM-OD1-2013/000865-005
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2013-000865-005_2013
3 586 421,20 € Peugeot Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14. Február 2023
Zmluva o poskytovaní univerzálnych poštových služieb
SVS_ZM_4_2023_204
3 506 172,00 € Slovenská pošta, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
19. September 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004720-002
SE_ZM_SE-OD1-2023-004720-002_2023
3 505 266,00 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
20. Marec 2014
Zmluva o dielo č. OVO1-2014/105-43
SHNM_ZM_OVO1-2014-105-43_2014
Doplnená
3 254 900,67 € ROKOgips, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24. Jún 2014
Rámcová dohoda
SHNM_ZM_ OVO2-2014-000243-035_2014
3 358 755,09 € LT SEZAM s. r. o. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky