Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2011
Nájomná zmluva SOŠB-RŠ-908-14/2011
SOŠB-RŠ-908-14/2011
Doplnená
0,00 € Miroslava Czaszková Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava
3. Január 2012
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. SOŠB-RŠ-979-001/2011
SOŠB-RŠ-979-001/2011
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava
1. Február 2012
Nájomná zmluva č. SOŠB-RŠ-1016-13/2011
SOŠB-RŠ-1016-13/2011
0,00 € Soňa Korčeková - ASO VENDING Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava
4. September 2012
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb SOŠB-RŠ-617/2012
SOŠB-RŠ-617/2012
0,00 € ISS Facility Services spol. s.r.o. Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava
12. November 2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi
SOSB_DO4-140235985-2012_2012
0,00 € ZSE Energia, a.s. Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava
6. December 2012
Dodatok č. 5/2013 k zmluve o dodávke plynu
SOSB_DO5-RS-5101587037-2012_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava
8. Apríl 2013
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
SE_ZM_SE-OSNM2-2013-000948-024_2013
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8. Apríl 2013
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
SE_ZM_SE-OSNM2-2013-000948-025_2013
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10. Apríl 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SE-OMTZ2-2013-001070-003_2013
0,00 € KERAMETAL spol. s. r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10. Apríl 2013
Darovacia zmluva
SHNM_ZM_SE-OMTZ2-2013-000111-182_2013
0,00 € Národná banka Slovenska Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10. Apríl 2013
Darovacia zmluva
SHNM_ZM_SE-OMTZ2-2013-000111-183_2013
0,00 € Národná banka Slovenska Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10. Apríl 2013
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
SHNM_ZM_105-2013-SUZA_2013
0,00 € Správa účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11. Apríl 2013
Príkazná zmluva
SHNM_ZM_22243-1-2013-BA_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Sociálna poisťovňa
11. Apríl 2013
Príkazná zmluva
SHNM_ZM_ZM-2013-0129_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s
12. Apríl 2013
Príkazná zmluva
SHNM_ZM_329-D160-2013_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
16. Apríl 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OD-2013-001070-004_2013
0,00 € MOTOR – CAR Bratislava spol. s r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. Apríl 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OD-2013-001070-006_2013
0,00 € PORSCHE Slovakia spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. Apríl 2013
Dodatok č.3/2013 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00151866/1/06
SHNM_D03_ SHNM-OSNM2-2013-000441-053_2013
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. Apríl 2013
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
SHNM_ZM_SHNM-OSNM2-2013-000232-5_2013
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24. Apríl 2013
Zmluva o poskytovaní služieb č.p.: CPBA-OE-6-28/2013
SE_ZM_CPBA-OE-6-28-2013_2013
0,00 € AB Facility, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky