Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. August 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO1-2023/004338-01 na „Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov a elektronických stravovacích kariet“ pre časť 1 na „Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov“
SE_ZM_SE-VO1-2023-004338-01_2023
95 961 600,00 € Ticket Service, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
14. December 2022
Rámcová dohoda č. SE-OD1-2022/004549-001
SE_ZM_SE-OD1-2022-004549-001_2022
92 890 743,84 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
16. August 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO1-2023/004338-02 na „Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov a elektronických stravovacích kariet“ pre časť 2 na Zabezpečenie stravovacích služieb formou elektronických stravovacích kariet
SE_ZM_SE-VO1-2023-004338-02_2023
41 126 400,00 € Ticket Service, s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. Január 2022
Rámcová dohoda
SE_ZM_SE-VO1-2021-002408-257_2022
24 143 668,80 € SPM – Security Paper Mill, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
30. August 2022
Rámcová dohoda na dodávku nábojov 9 Luger – pre výcvik
SE_ZM_SE-VO2-2022-003626-052_2022
Doplnená
13 050 000,00 € ERIK JV s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
28. Jún 2022
Zmluva na zabezpečenie doručovania dokladov formátu ID1
SE_ZM_SE-VO1-2022-002712-025_2022
10 584 000,00 € Slovenská pošta, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
31. Október 2013
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2013-000865-006_2013
10 045 647,14 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
24. August 2022
Rámcová dohoda na predmet zákazky: „Dodáva chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu“
SE_ZM_SE-VO2-2022-002243-13_2022
9 991 190,68 € Lambda Life a. s., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
24. Apríl 2015
Rámcová dohoda č. OVO2-2015/000070-039
SHNM_ZM_OVO2-2015-000070-039_2015
9 012 000,00 € Xepap, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Október 2022
Rámcová dohoda
SE_ZM_SE-VO1-2022-004475_2022
Doplnená
7 404 600,00 € IDEMIA The Netherlands B.V. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
9. December 2013
Dodatok č. 18 Zmluvy o dielo č.: SE-147-10/OM-2005
SHNM_D18_ SE-147-10-OM-2005_2013
Doplnená
6 932 545,60 € TURČAN DELTA, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. December 2013
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2013-000865-007_2013
6 811 467,18 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1. December 2023
Zmluva o doručovaní tabuliek s evidenčným číslom a osvedčení o evidencii časť I a časť II
SE_ZM_SE-VO2-2023-004209-07_2023
6 696 000,00 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
13. Január 2014
Dodatok č. 17 Zmluvy o dielo č.: SE-147-10/OM-2005
SHNM_D17_SE-147-10-OM-2005_2013
6 637 381,86 € TURČAN DELTA, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. September 2013
Rámcová dohoda
SHNM_ZM_OVO2-2013-000323-29_2013
5 616 869,28 € REMPO, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26. Január 2021
Realizačná zmluva
SE_ZM_VO1-2020-003831-005_2021
Doplnená
5 576 400,00 € IDEMIA The Netherlands B.V SE
31. Október 2013
Kúpna zmluva SHNM-OD1-2013/000865-004
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2013-000865-004_2013
5 571 995,42 € Motor – Car Bratislava, spol. s r.o. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
11. Február 2016
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2016-000917-028_2016
5 531 842,60 € Glock s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. Október 2013
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2013-000865-003_2013
5 331 849,60 € Hyundai Motor Czech s.r.o., organizačná zložka. Slovakia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
10. Marec 2014
Rámcová dohoda
SHNM_ZM_OVO2-2014-000063-030_2014
5 277 484,80 € Fintex, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky