Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2022
Rámcová dohoda č. SE-OD1-2022/004550-001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
SE_ZM_SE-OD1-2022-004550-001_2022
2 999 848,36 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
6. Máj 2022
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2022-000560-015_2022
2 995 320,00 € GEMOR Fashion s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
25. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004762-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004762-001_2023
2 798 400,00 € AUTO - IMPEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
6. November 2014
Realizačná zmluva
SHNM_ZM_OVO1-2014-000448-004_2014
2 791 357,00 € Morpho BV Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. September 2013
Rámcová dohoda č. OVO2-2013/000343-50
SHNM_ZM_OVO2-2013-000343-50_2013
2 700 000,00 € Xepap, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6. Október 2014
Realizačná zmluva
SHNM_ZM_OVO1-2014-0000448-002_2014
2 683 799,00 € Morpho BV Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14. Júl 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2023-000864-017_2023
2 641 440,00 € GEMOR Fashion s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
17. Február 2014
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2013-001069-002_2014
2 581 424,76 € REMPO s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28. Júl 2021
Rámcová zmluva o nájme hnuteľných vecí a poskytovaní plnení SE-OHZ2-2021/003795-001
SE_ZM_SE-OHZ2-2021-003795-001_2021
Doplnená
2 478 876,00 € ALGECO s. r. o SE MV SR
25. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. SE-OHZ2-2022/003362
SE_ZM_SE-OHZ2-2022-003362_2022
2 400 000,00 € Centrum polygrafických služieb Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
13. Október 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní stravovacích služieb č. SE-VO2-2022/004485-005
SE_ZM_SE-VO2-2022-004485-005_2022
Doplnená
2 387 100,00 € Globalgastro plus, s.r.o., Ministerstvo vnútra SR
9. Júl 2021
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2021/002343-019
SE_ZM_SE-VO2-2021-002343-019_2021
Doplnená
2 258 548,60 € Združenie CASON – GOLDREIN PLUS Ministerstvo vnútra SR
15. November 2018
Zmluva o dielo č. OVO1-2018/000611-028 na realizáciu akcie „ Okresný úrad Zvolen, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SHNM_ZM_OVO1-2018-000611-028_2018
Doplnená
2 739 290,74 € GMT development, s.r.o. – vedúci člen skupiny Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
19. Júl 2022
Rámcová zmluva o nájme hnuteľných vecí a poskytovaní súvisiacich plnení SE-OHZ2-2022/003785
SE_ZM_OHZ2-2022-003785_2022
2 138 000,00 € HYCA s.r.o., Ministerstvo vnútra SR
4. Október 2018
Rámcová dohoda č. OVO1-2018/000079-022
SHNM_ZM_OVO1-2018-000079-022_2018
2 122 626,00 € DREVONA INTERIORS s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
5. December 2022
Kúpna zmluva SE-VO1-2022/004693-006
SE_ZM_SE-VO1-2022-004693-006_2022
2 113 080,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
27. August 2013
Rámcová dohoda
SHNM_ZM_OVO1-2013-000369_2013
2 095 200,00 € ERIK JV s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2024-001425-007_2024
2 072 400,00 € OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
14. Júl 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2023-001164-011_2023
2 000 685,60 € OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Október 2013
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2013-001069-001_2013
2 000 039,52 € REMPO s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky