Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. November 2021
Kúpna zmluva SE-VO2-2021/004247-005
SE_ZM_SE-VO2-2021-004247-005_2021
955 200,00 € Xepap, spol. s r. o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
14. Máj 2013
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2013-000373-005_2013
930 558,92 € FINTEX s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004883-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004883-001_2023
908 400,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
3. Máj 2019
Zmluva o dielo č. OVO2-2019/000208-050 na realizáciu akcie „Prievidza OR PZ a OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SHNM_ZM_OVO2-2019-000208-050_2019
Doplnená
836 766,01 € ROKO gips, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
25. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004884-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004884-001_2023
887 028,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
9. September 2014
Zmluva o dielo č. OVO1-2014/000331-023 „Rekonštrukcia hasičskej stanice Dunajská Streda“
SHNM_ZM_OVO1-2014-000331-023_2014
Doplnená
885 074,20 € ZIPP Bratislava spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2022/ 004915-004
SE_ZM_SE-VO2-2022-004915-004_2022
870 918,15 € KLIMAVEX a.s. Ministerstvo vnútra SR
10. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. SE-OD1-2023/002963-006
SE_ZM_SE-OD1-2023-002963-006_2023
869 042,00 € Dräger Slovensko, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
30. September 2014
Zmluva o dielo č. OVO1-2014/000313-035 „Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Hasičskej stanice v Krompachoch“
SHNM_ZM_OVO1-2014-000313-035_2014
Doplnená
861 235,12 € DÚHA, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7. September 2021
Kúpna zmluva SE-VO2-2021/003685-005
SE_ZM_SE-VO2-2021-003685-005_2021
844 677,36 € Xepap, spol. s r. o., SE MV SR
31. Máj 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO1-2023-001692-066_2023
844 080,00 € SEFOR Solutions, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
19. December 2022
Kúpna zmluva SE-VO2-2022/004878-005
SE_ZM_SE-VO2-2022-004878-005_2022
824 467,02 € Xepap, spol. s r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
25. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004863-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004863-001_2023
822 885,00 € Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
12. December 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Modernizácia prístrojov pre kriminalistickú chémiu, kriminalistickú toxikológiu a kriminalistickú genetickú analýzu “
SE_ZM_SE-VO2-2023-004672-005_2023
810 348,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
14. Júl 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2023-001137-010_2023
799 062,00 € FINTEX s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
3. September 2014
Zmluva o dielo č. OVO1-2014/000314-042 „Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Partizánskom“
SHNM_ZM_OVO1-2014-000314-042_2014
Doplnená
795 052,23 € ROKO gips, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. December 2021
Rámcová dohoda
SE_ZM_VO2-2021-003432-010_2021
774 522,60 € PRO-DIVE s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
24. Apríl 2015
ZoD č. OVO1-2015/159-87 "Rekonštrukcia a modernizácia Hasičskej stanice OR HaZZ v Bardejove"
SHNM_ZM_OVO1-2015-159-87_2015
Doplnená
773 972,22 € GMT projekt, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. September 2013
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2013-000373-007_2013
Doplnená
766 700,10 € FINTEX s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. December 2013
Čiastková kúpna zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2013-000865-008_2013
Doplnená
765 684,00 € Motor – Car Bratislava, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky