Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2023
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. p.: SE-OD1-2023/005039-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-005039-001_2023
763 306,91 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
17. Apríl 2018
Zmluva o dielo č. OVO1-2018/000161-031 na realizáciu akcie „Lučenec OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SHNM_ZM_OVO1-2018-000161-031_2018
Doplnená
710 306,90 € CONSTRUCT, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9. September 2014
Zmluva o dielo č. OVO1-2014/000331-024 „Rekonštrukcia Hasičskej stanice Galanta“
SHNM_ZM_OVO1-2014-000331-024_2014
Doplnená
753 245,04 € ZIPP Bratislava spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14. September 2021
Kúpna zmluva k Rámcovej dohode č. OVO2-2018/000620
SE_ZM_SE-OD1-2021-002764-004_2021
750 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR
3. September 2014
Zmluva o dielo č. OVO1-2014/000314-045 „Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Čadci“
SHNM_ZM_OVO1-2014-000314-045_2014
Doplnená
744 749,47 € ROKO gips, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. September 2022
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2022-001820-003_2022
742 500,00 € OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
16. Marec 2015
Zmluva o dielo č. OVO1-2015/000031-032
SHNM_ZM_OVO1-2015-000031-032_2015
Doplnená
738 039,41 € ENTITA live s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Október 2020
KÚPNA ZMLUVA č. SE-MTZ1-2020/001543-008
SE_ZM_SE-MTZ1-2020/001543-008_2020
736 800,00 € ERIK JV s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
6. Júl 2022
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2022-001821-007_2022
731 628,00 € OBUV ŠPECIÁL spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
27. November 2020
Zmluva o dielo č. SE-OVO2-2020/002516-051 na realizáciu akcie „Žilina, ul. J. Kráľa 4, OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_SE-OVO2-2020-002516-051_2020
Doplnená
685 749,98 € EBC group s. r. o. Ministerstvo vnútra SR
6. Máj 2022
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2022-001793-007_2022
720 192,00 € FINTEX s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Apríl 2013
Zmluva o poskytovaní služieb
SHNM_ZM_OVO1-2013-000214-07_2013
720 000,00 € ZTS Elektronika SKS s.r.o Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10. Apríl 2013
Zmluva o poskytovaní služieb
SHNM_ZM_OVO1-2013-000215-07_2013
Doplnená
720 000,00 € Dräger Slovensko, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14. Apríl 2015
Zmluva o dielo č. OVO1-2015/000021-040
SHNM_ZM_OVO1-2015-000021-040_2015
Doplnená
704 255,06 € DÚHA, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26. Október 2021
Zmluva o dielo na realizáciu akcie „Revúca OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_SE-VO2-2021-002232-031_2021
Doplnená
708 840,07 € EBC group s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
19. Október 2018
Zmluva o dielo č. OVO1-2018/000176-023 na realizáciu akcie "Trenčín OR HaZZ, rekonštrukcia a realizácia objektu"
SHNM_ZM_OVO1-2018-000176-023_2018
Doplnená
629 390,92 € ROKO SLOVAKIA s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
1. December 2021
Zmluva o dielo na realizáciu akcie „Rimavská Sobota OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_SE-VO2-2021-002233-037_2021
Doplnená
804 255,48 € P.S.in, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
24. Júl 2018
Vykonávacia zmluva č.88/2018/2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2015/000002-23
SVS_ZM_88-2018-2350_2018
682 423,92 € BONUS REAL, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
26. Október 2016
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_OVO1-2016-000137_2016
682 200,00 € KVANT spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29. Jún 2017
Zmluva o dielo č. OVO1-2017/000102-042 na realizáciu akcie „Čadca OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SHNM_ZM_OVO1-2017-000102-042_2017
Doplnená
709 192,10 € P.S.in, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky