Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2021
Zmluva o dielo na realizáciu akcie „Prešov PMJ KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_SE-VO2-2021-002247-032_2021
Doplnená
671 752,30 € MION BUILDING COMPANY s. r. o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2024-001426-012_2024
663 600,00 € OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
24. Apríl 2015
ZoD č. OVO1-2015/159-88, "Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice v Lipanoch"
SHNM_ZM_OVO1-2015-159-88_2015
Doplnená
645 844,19 € GMT projekt, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. September 2020
Zmluva o dielo č. SE-VO1-2020/002470-025 na realizáciu akcie „Komárno, Pohraničná ul., OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SE_ZM_SE-VO1-2020-002470-025_2020
Doplnená
713 943,55 € DARTON s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
29. December 2014
Realizačná zmluva
SHNM_ZM_OVO1-2014-000448-007_2014
637 500,00 € Morpho BV Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. Február 2024
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Forenzné svietidlá a príslušenstvo 2“
SE_ZM_SE-VO2-2023-004220-007_2024
633 096,00 € KVANT spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. Október 2023
Rámcová dohoda na revízie a servis potápačského materiálu
SE_ZM_SE-VO2-2023-004053-08_2023
630 900,00 € PRO-DIVE s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
31. Máj 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO1-2023-001692-065_2023
613 770,00 € S.M.S., spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
14. Júl 2023
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2023-001164-010_2023
613 200,00 € OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
23. Máj 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OK3-2024-003423-001_2024
609 900,00 € FINTEX s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
13. December 2018
Rámcová dohoda
SHNM_ZM_OVO2-2018-000650-1-2_2018
607 700,00 € PYRA, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
14. Marec 2022
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OHZ4-2022-002834-001_2022
603 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Mestská časť Bratislava-Ružinov
20. December 2017
Zmluva o dielo č. OVO1-2017/000096-036 na realizáciu akcie „Rimavská Sobota OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SHNM_ZM_OVO1-2017-000096-036_2017
Doplnená
582 642,10 € CONSTRUCT, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19. December 2014
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_OVO2-2014-000528-08_2014
594 586,20 € ERIK JV s. r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25. Júl 2018
Zmluva o dielo č. OVO1-2018/000174-031 na realizáciu akcie „Košice, Zádielska ulica, OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SHNM_ZM_OVO1-2018-000174-031_2018
Doplnená
592 106,56 € EBC group s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
5. Jún 2019
Zmluva o dielo č. OVO1-2019/000248-054 na realizáciu akcie „Rimavská Sobota OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SHNM_ZM_OVO1-2019-000248-054_2019
Doplnená
669 129,97 € GEMERSTAV s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
10. Apríl 2014
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2014-001110-001_2014
585 480,00 € Fintex, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. Október 2023
Rámcová dohoda na servis a opravy potápačského výstroja a techniky
SE_ZM_SE-VO2-2023-004053-07_2023
585 282,60 € PRO-DIVE s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
9. Jún 2015
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2015-000879-135_2015
585 000,00 € ERIK JV, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. December 2015
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2015-000879-278_2015
585 000,00 € PK Consulting, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky