Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2011
Zmluva o výpožičke
RZ-PLE_ZM_03-14/SE-03/2010-P_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Rekreačné zariadenie ministerstva PLESNIVEC Vysoké Tatry
30. Marec 2011
Zmluva o výpožičke
RZ-PLE_ZM_03-13-SE-03/2010-P_2011
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Rekreačné zariadenie ministerstva PLESNIVEC Vysoké Tatry
25. Máj 2011
Zmluva o dodávke plynu
RZ-PLE_ZM_ZPT-8-3-2011_2011
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Rekreačné zariadenie ministerstva vnútra SR PLESNIVEC Vysoké Tatry
6. Jún 2011
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
RZ-PLE_ZM_265-122-11P_2011
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Rekreačné zariadenie ministerstva PLESNIVEC Vysoké Tatry
23. Jún 2011
Zmluva o poskytnutí zľavy na vstupnom do ThermalParku Vrbov
RZ-PLE_ZM_ZPT-8-2011-7_2011
0,00 € Salmotherm Invest s.r.o., Vrbov Rekreačné zariadenie ministerstva PLESNIVEC Vysoké Tatry
10. Október 2011
dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
RZ-PLE_ZM_ZPT-8-2009-8_2011
0,00 € Rekreačné zariadenie MV SR Plesnivec, Vysoké Tatrfy Ministerstvo vnútra SR
19. December 2011
Zmluva o spolupráci
RZ-PLE_ZM_ 8-2011-11_2011
0,00 € Tatry mountain resort, a.s. Rekreačné zariadenie ministerstva PLESNIVEC Vysoké Tatry
20. December 2011
Zmluva o dodávke plynu
RZ-PLE_ZM_ 8-2011-12_2011
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Rekreačné zariadenie ministerstva PLESNIVEC Vysoké Tatry
30. December 2011
Zmluva o pripojení
RZ-PLE_ZM_ 8-2011-13_2011
0,00 € T-COM., Slovak Telekom a.s. Rekreačné zariadenie ministerstva PLESNIVEC Vysoké Tatry
24. Január 2012
Hromadná licenčná zmluva
RZ-PLE_ZM_ZPT-8-14-2011_2011
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rekreačné zariadenie ministerstva PLESNIVEC Vysoké Tatry
13. Február 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy 095827
RZ-PLE_ZM_ZPT-8-1-2012_2012
0,00 € ORANGE Slovensko a.s. Rekreačné zariadenie ministerstva PLESNIVEC Vysoké Tatry
13. Február 2012
Dodatok k zmluve o pripojení č. zmluvy: A2953906
RZ-PLE_ZM_ZPT-8-2-2012_2012
0,00 € ORANGE Slovensko a.s. Rekreačné zariadenie ministerstva PLESNIVEC Vysoké Tatry
13. Február 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy:B0470330
RZ-PLE_ZM_ZPT-8-3-2012_2012
0,00 € ORANGE Slovensko a.s Rekreačné zariadenie ministerstva PLESNIVEC Vysoké Tatry
14. Február 2012
Hromadná licenčná zmluva VP/12/01885/002
RZ-PLE_ZM_ZPT-8-5-2012_2012
0,00 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rekreačné zariadenie ministerstva PLESNIVEC Vysoké Tatry
13. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí zľavy na vstupnom do ThermalParku Vrbov
RZ-PLE_ZM_ZPT-8-6-2012_2012
0,00 € Salmotherm Invest s.r.o. Rekreačné zariadenie ministerstva PLESNIVEC Vysoké Tatry
28. Marec 2012
RZ-PLE_ZM_ZPT-8-9-2012_2012
RZ-PLE_ZM_ZPT-8-9-2012_2012
0,00 € Slovgram Rekreačné zariadenie ministerstva PLESNIVEC Vysoké Tatry
13. Apríl 2012
Zmluva o bežnom účte
RZ-T_ZM_3-2012-1_2012
0,00 € Štátna pokladnica Rekreačné zariadenie ministerstva TATRY
13. Apríl 2012
Zmluva o bežnom účte
RZ-T_ZM_3-2012-2_2012
0,00 € Štátna pokladnica Rekreačné zariadenie ministerstva vnútra SR TATRY
13. Apríl 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
RZ-T_ZM_-2012-3_2012
0,00 € ORANGE Slovensko a.s. Rekreačné zariadenie ministerstva vnútra SR TATRY
13. Apríl 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb15.3.2012
RZ-T_ZM_3-2012-4_2012
0,00 € ORANGE Slovensko a.s. Rekreačné zariadenie ministerstva vnútra SR TATRY