Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2024
Kúpno-predajná zmluva č. CUZ-ZM-1-14/2024
CUZ-ZM-1-14/2024
0,00 € EXIMA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
7. Marec 2024
Návrh poistnej zmluvy 2409440279
CUZ-ZM-1-15/2024
751,93 € Generali Poisťovňa Centrum účelových zariadení
8. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služby technickej podpory
CÚZ-ZM-1-12/2024
0,00 € Proinit s.r.o. Centrum účelových zariadení
12. Január 2024
Zmluva o dielo
CUZ-T-1_2024
9 363,24 € Emil Bednarčík Plynoservis Centrum účelových zariadení
20. December 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme
CUZ-ZM_1-47/2023
0,00 € Centrum účelových zariadení Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor, o.z.
22. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
CUZ-T_ZM_28-6-2023_2023
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
24. Júl 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_28-2023_2023
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení
24. Júl 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_28-1-2023_2023
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení
14. Júl 2023
Zmluva č. R2411 dodatok č. 2
CUZ-KR_ZM_4-2013-8_2013
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. Január 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme
CUZ-T_ZM_13-6-2022_2022
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní služby technickej podpory
CUZ-T_ZM_13-5-2022_2022
0,00 € Proinit s.r.o. Centrum účelových zariadení
6. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
CÚZ-ZM-1-17/2022
0,00 € Comforta textil servis, s.r.o. Centrum účelových zariadení
9. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s výrobou a dodávkou hotovej stravy
CUZ-ZM-1-113_2022
0,00 € VEMAS s.r.o. Centrum účelových zariadení
9. November 2022
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ-ZM-1-117/2022
0,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení
3. November 2022
Dodatok č. 2 k RD č. CÚZ-ZM-1-7/2022
CÚZ-ZM-1-7/2022
0,00 € Ing. Štefan Demovič D a S Centrum účelových zariadení
2. November 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme
CUZ-T_ZM_13-4-2022_2022
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
30. August 2022
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
CUZ-T_ZM_13-3_2022_2022
0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Centrum účelových zariadení
13. Jún 2022
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ-T_ZM-13-1-2022_2022
0,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2022
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ-T_ZM-13-2022_2022
0,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. Február 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
CUZ-T_ZM_2-1-2021_2021
0,00 € Ryba Košice, s.r.o. Centrum účelových zariadení