Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme
CUZ-T_ZM_13-6-2022_2022
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní služby technickej podpory
CUZ-T_ZM_13-5-2022_2022
0,00 € Proinit s.r.o. Centrum účelových zariadení
6. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
CÚZ-ZM-1-17/2022
0,00 € Comforta textil servis, s.r.o. Centrum účelových zariadení
9. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s výrobou a dodávkou hotovej stravy
CUZ-ZM-1-113_2022
0,00 € VEMAS s.r.o. Centrum účelových zariadení
9. November 2022
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ-ZM-1-117/2022
0,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení
3. November 2022
Dodatok č. 2 k RD č. CÚZ-ZM-1-7/2022
CÚZ-ZM-1-7/2022
0,00 € Ing. Štefan Demovič D a S Centrum účelových zariadení
2. November 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme
CUZ-T_ZM_13-4-2022_2022
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
30. August 2022
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
CUZ-T_ZM_13-3_2022_2022
0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Centrum účelových zariadení
13. Jún 2022
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ-T_ZM-13-1-2022_2022
0,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2022
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ-T_ZM-13-2022_2022
0,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. Február 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
CUZ-T_ZM_2-1-2021_2021
0,00 € Ryba Košice, s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. Január 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo "Pranie a čistenie prádla"
CUZ-T_ZM_2-11-2021_2021
0,00 € Megas trade s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. September 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o akceptácii platobných kariet č. N4167-00/2016
CUZ-T_ZM_2-9-2021_2021
0,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Centrum účelových zariadení
21. September 2021
Zmluva o výpožičke
CUZ-T_ZM_2-8-2021_2021
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra SR
30. August 2021
Kúpna zmluva
CUZ-T_ZM_2-7-2021_2021
0,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
5. August 2021
Poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_2-5-2021_2021
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
5. August 2021
Poistenie majetku a zodpovednosti
CUZ-T_ZM_2-6-2021_2021
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Centrum účelových zariadení
4. August 2021
Poistná zmluva
D21-73/2021
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení
26. Júl 2021
Zmluva o krátkodobom prenájme
CUZ-T_ZM_2-4-2021_2021
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
17. Jún 2021
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_2-3-2021_2021
0,00 € OsmoDry.cz s.r.o. Centrum účelových zariadení