Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o krátkodobom prenájme
RZ-T_ZM_3-2012-29_2012
0,00 € Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY Lýdia Polovková
30. November 2017
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-18-2017_2017
0,00 € 3o media s.r.o. Centrum účelových zariadení
9. Január 2013
Zmluva č. 008202012 o poskytovaní právnej služby
RZ-T_ZM_3-2012-35_2012
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Štefan Prevozňák s. r. o. Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
26. Február 2018
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_4-3-2018_2018
0,00 € Arivan s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. November 2019
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-32-2019_2019
0,00 € ARIVAN s.r.o. Centrum účelových zariadení
16. December 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
CUZ-T_ZM_3-35-2019_2019
0,00 € ARIVAN s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. Apríl 2012
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. W735281 a W735281a
RZ-T_ZM_3-2012-9_2012
0,00 € Asseco Solutions, a.s. Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
6. Február 2013
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. W735281
CUZ-KR_ZM-4-2013-5_2013
0,00 € Asseco Solutions, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
1. Marec 2011
Kúpna zmluva-chlieb,pečivo a pekárenské výrobky
RZ-PLE_ZM_ZPT-KRE-1-2-2011_2011
5 554,00 € B- Max Ján Šebest, Irena Šebestová právny nástupca, Petržalská 5 Kežmarok RZ MV SR Plesnivec, Vysoké Tatry
8. Január 2015
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru 2015
CUZ-T_ZM_1-1-2015_2015
0,00 € B-MAX Šebest, s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. Január 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
CUZ-T_ZM-1-41-2015_2015
0,00 € Bc. Daniela Háberová - Briliant Shows Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
17. Jún 2019
Zmluva o poskytovaní služieb - pranie, čistene a žehlenie bielizne
CUZ-IVS-206/2019
0,00 € BELS spol.s.r., Centrum účelových zariadení
30. Júl 2020
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-16-2020_2020
Doplnená
0,00 € BEPAXTHERM s.r.o. Centrum účelových zariadení
24. November 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
CUZ-T_ZM_3-16-2020_2020
0,00 € BEPAXTHERM s.r.o. Centrum účelových zariadení
24. November 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
CUZ-T_ZM_3-16-2020_2020
0,00 € BEPAXTHERM s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. December 2012
Rámcová zmluva pre poskytnutie zážitkovej služby "Večer v Nestville parku"
RZ-T_ZM_3-2012-32_2012
0,00 € BGV, s.r.o. (Nestville Distillery) Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
20. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov
CUZ-T_ZM_3-13-2019_2019
0,00 € Brantner Poprad, s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov
CUZ-T_ZM_3-14-2019_2019
0,00 € Brantner Poprad, s.r.o. Centrum účelových zariadení
8. Január 2015
Rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru 2015
CUZT-ZM-1-4-2015_2015
Doplnená
0,00 € CBA VEREX, a.s. Centrum účelových zariadení
1. Október 2014
Dohoda o refakturácii nákladov za dodávku ell. energie č. 1
CUZ-T_ZM_12-17-2014_2014
0,00 € Centrum účelových zariadení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky