Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2011
Kúpna zmluva
RZSI-91/2011
0,00 € Potraviny Paluš - Ivan Paluš Rekreačné zariadenie ministerstva SIGNÁL Piešťany
8. Júl 2011
Obchodná zmluva
RZSI-91-0002/2011
0,00 € AGIRA plus, s.r.o. Rekreačné zariadenie ministerstva SIGNÁL Piešťany
12. Júl 2011
Vykonanie revízie elektrických obdovov a elektrospotrebičov
RZSI-4/2011
0,00 € Róbert Hlavatý Rekreačné zariadenie ministerstva SIGNÁL Piešťany
12. Júl 2011
Dodanie potrebného materiálu a montáž DVB-T systému
RZSI-4-2/2011
0,00 € BTP Elektronika Rekreačné zariadenie ministerstva SIGNÁL Piešťany
12. Júl 2011
Odstránenie závad zistených na elektrickom zariadení
RZSI-4-1/2011
0,00 € Ján Szalay, Montáž,oprava,údržba elektronických zariadení Rekreačné zariadenie ministerstva SIGNÁL Piešťany
5. Január 2012
Zápis vyhodnotenia prieskumu trhu
RZSI-4-3/2011
0,00 € Jaroslav HOVORKA - ELEKTRA Rekreačné zariadenie ministerstva SIGNÁL Piešťany
5. Január 2012
Zápis vyhodnotenia prieskumu trhu
RZSI-4-4/2011
0,00 € VP VLADIMÍR PALINKÁŠ Rekreačné zariadenie ministerstva SIGNÁL Piešťany
5. Január 2012
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
RZSI-4-5/2011
0,00 € JuDR. Vojtech Horváth Rekreačné zariadenie ministerstva SIGNÁL Piešťany
16. Apríl 2013
Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 659 nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
RZSI_ZM_CUZ-60-2013_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
17. Apríl 2013
Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve č. 42137004/TTT152 o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov
RZSI_D01_CUZ-53-1-2013_2013
0,00 € ING Tatry -Sympatia, d.d.s, a.s., Bratislava Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
19. Júl 2013
Zmluva č.1000019071 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie
RZM_ZM_CUZ-53-3-2013_2013
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
22. Júl 2013
Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 1.1.2012
RZS_D02_CUZ-53-4-2013_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel , a.s. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
26. Júl 2013
Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
RZSI_ZM_CUZ-172-2013_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
26. Júl 2013
Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
RZSI_ZM_CUZ-173-2013_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
20. August 2013
Zmluva č.A7123140 o poskytovaní verejných služieb
RZM_ZM_CUZ-53-6-2013_2013
0,00 € Orange Slovensko a.s., Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
7. Október 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.A 7216075
RZSI_ZM_CUZ-53-7-2013_2013.pdf
0,00 € Orange Slovensko a.s., Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
7. Október 2013
zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
RZ_ZM_CUZ-53-8-2013_2013
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
8. Október 2013
zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
RZSI_ZM_CUZ-53-10-2013_2013
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
8. Október 2013
zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
RZM_ZM_CUZ-53-12-2013_2013
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
8. Október 2013
Obchodná zmluva č. 713201886 o dodávke vody z verejného vodovodu
RZSI_ZM_CUZ-53-14-2013_2013
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec