Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2013
Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
RZSI_ZM_CUZ-173-2013_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
30. December 2014
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU 2015
RZSI_ZM_CUZ-14-42-2014_2014.pdf
0,00 € Senické a skalické pekárne, a.s. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
15. December 2013
ZMLUVA O PRIPOJENÍ žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
RZSI_ZM_CUZ-53-23-2013_2013
0,00 € Východoslovenská distribučná,a.s. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
5. Február 2014
Zmluva č.30-000076891PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách
RZSI_ZM_CUZ-53-26-2013_2013
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
6. Február 2014
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete
RZSI_ZM_CUZ-53-28-2013_2013
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
6. Február 2014
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete
RZSI_ZM_CUZ-53-30-2013_2013
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
17. Január 2018
Zmluva o poskytovaní služieb: správa, servis a administrácia výpočtovej techniky
CUZ-IVS-20/2018
4 680,00 € Abakis, s.r.o. Centrum účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu, M.Sch.Trnavského, Bratislava
26. Október 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
CUZ_ZM-1-43-2018_2018
0,00 € abakis,s.r.o. Centrum účelových zariadení
31. December 2014
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU 2015
RZSI_ZM_CUZ-14-50-2014_2014.pdf
0,00 € ACCOM Slovakia s.r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
19. Február 2016
Rámcová dohoda
RZSI_ZM_CUZ-6-11-2016_2016
0,00 € AGC Trenčín s.r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
16. Marec 2014
OBCHODNÁ ZMLUVA o dodávke tovaru podľa § 409 a nasl. Obch. zák., zák.č. 513/91 v znení ďalších zákonov.
RZSI_ZM_CUZ-53-41-2013_2013
0,00 € AGIRA plus, s. r. o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
8. Júl 2011
Obchodná zmluva
RZSI-91-0002/2011
0,00 € AGIRA plus, s.r.o. Rekreačné zariadenie ministerstva SIGNÁL Piešťany
12. Marec 2015
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU 2015
RZSI_ZM_CUZ-6-22-2015_2015
0,00 € AGIRA spol, s.r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
16. Marec 2015
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU 2015
RZSI_ZM_CUZ-6-32-2015_2015
0,00 € AGIRA spol, s.r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
13. Február 2017
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. Z20163303_Z - Ručné a el.náradie
CUZ_D01-1-15-2017_2017
0,00 € ALLMEDIA, spol.r.r.o. Centrum účelových zariadení
6. Február 2018
Dodatok č.2 k Rámcovej dohode č. Z20163303_Z - Ručné a elektrické náradie, príslušenstvo
CUZ_D02-1-2-2018_2018
0,00 € ALLMEDIA, spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. Január 2021
Rámcová dohoda na dodanie stavebného materiálu pre prevádzky CÚZ
CUZ_ZM_1-1-2021_2021
Doplnená
0,00 € ALLMEDIA, spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Marec 2015
Kúpna zmluva č.001/04/03/2015
RZSI_ZM_CUZ-6-27-2015_2015
0,00 € ALUMA ČS, s. r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
13. Marec 2015
Kúpna zmluva č. 002/04/03/2015
RZSI_ZM_CUZ-6-28-2015_2015
0,00 € ALUMA ČS, s. r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec
13. Marec 2015
Kúpna zmluva č.003/04/03/2015
RZSI_ZM_CUZ-6-29-2015_2015
0,00 € ALUMA ČS, s. r.o. Centrum účelových zariadení - strediská: Signál Piešťany, Maják Senec