Centrálny register zmlúv

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
002/2024/UCM
18 081 195,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
18. Február 2020
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2020
003/2020/UCM
14 593 705,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
007/2023/UCM
Doplnená
15 607 148,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
18. Február 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
002/2020/UCM
Doplnená
15 053 389,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Február 2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
004/2021/UCM
12 641 905,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021
016/2021/UCM
Doplnená
16 275 209,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. December 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
309/2023/UCM
12 212 069,00 € Mesto Trnava Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
14. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2019
017/2019/UCM
Doplnená
11 786 096,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2018
024/2018/UCM
Doplnená
11 764 367,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
2. Február 2018
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2018
010/2018/UCM
11 668 299,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
31. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022 č. 0158/2022
032/2022/UCM
Doplnená
12 821 946,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2022
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2022
003/2022/UCM
11 443 554,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
25. Január 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
016/2017/UCM
Doplnená
11 409 966,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
31. Január 2019
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2019
002/2019/UCM
11 371 806,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
3. Máj 2011
Zmluva na zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služieb - Dodatok č. 1
06-10/2010
4 711 532,69 € Datalan, a.s. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. September 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
223/2021/UCM
Doplnená
3 050 198,42 € Výskumná agentúra Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1. Február 2022
Zmluva o partnerstve
004/2022/UCM
Doplnená
2 411 427,70 € Trnavská univerzita v Trnave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15. August 2013
Zmluva o dielo
102/2013/UCM
Doplnená
1 964 076,95 € OTYK Invest, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
198/2021/UCM
1 365 456,82 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
25. August 2022
Zmluva o dielo č. 144/2022
172/2022/UCM
Doplnená
1 305 784,08 € Novosedlík, spol. s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave