Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2023
Zmluva o ubytovaní
245/2023/UCM
1 890,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta prírodných vied
19. September 2023
Kúpna zmluva č. 248/2023
248/2023/UCM
31 788,00 € ALPHA TECH - Ing. Dalibor Hladík Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
8. September 2023
Smlouva o dílo
247/2023/UCM
18 250,00 € Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
7. September 2023
Dohoda o urovnaní
244/2023/UCM
0,00 € Red Bull Slovensko, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0469
246/2023/UCM
244 850,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4. September 2023
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č. 33/962/2023
243/2023/UCM
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
19. Júl 2023
Rámcová dohoda o komplexnom poskytovaní mobilných telekomunikačných služieb
229/2023/UCM
30 204,00 € Slovak Telekom a.s. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
30. August 2023
Kúpna zmluva č. 23/2023
239/2023/UCM
68 292,00 € flex-it, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
30. August 2023
Kúpna zmluva č. 240/2023
240/2023/UCM
24 786,00 € flex-it, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
30. August 2023
Kúpna zmluva č. 241/2023
241/2023/UCM
49 795,20 € FaxCopy Pro s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
30. August 2023
Kúpna zmluva č. 242/2023
242/2023/UCM
22 392,00 € BEGAM spol. s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
22. August 2023
Memorandum o porozumení
10./2023/UCM
0,00 € Universidad de Piura, Peru Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie
21. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
151/2023/UCM_LZ
200,00 € doc. PhDr. Daniela Kollárová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
21. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
152/2023/UCM_LZ
200,00 € Mgr. Andrea Cox Kontrová Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
21. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
153/2023/UCM_LZ
200,00 € Mgr. Lucia Furtáková Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
21. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
154/2023/UCM_LZ
100,00 € prof. RNDR. Juraj Krajčovič, CSc. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
21. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
155/2023/UCM_LZ
100,00 € Mgr. Renáta Kozáčiková Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
21. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
156/2023/UCM_LZ
200,00 € doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
21. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
157/2023/UCM_LZ
200,00 € prof. MgA. Martin Štoll, phD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
21. August 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
158/2023/UCM_LZ
200,00 € Mgr. Igor Lakatoš, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave