Centrálny register zmlúv

Sociálna implementačná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2011
NFP č. Z2714013016601
dodatok č. 1
0,00 € Európska rómska pracovná agentúra - ERPA MPSVR SR
7. Marec 2011
NFP č. Z2714013010201
dodatok č. 1
0,00 € Horská služba na Slovensku MPSVR SR
7. Marec 2011
dodatok č. 1
NFP č. Z2714013018201
Doplnená
0,00 € Informačné centrum mladých Banská Štiavnica MPSVR SR
7. Marec 2011
Dodatok č. 2
NFP č. Z2714013014901
Doplnená
0,00 € Občianske združenie DSS Turie MPSVR SR
7. Marec 2011
Dodatok č. 1
NFP č. Z2714013007501
0,00 € Slovenská asociácia procesného riadenia MPSVR SR
7. Marec 2011
Dodatok č. 1
NPF č. Z2714013009101
0,00 € Slovenské hnutie špeciálnych olympiád MPSVR SR
7. Marec 2011
Dodatok č. 2
NFP č. Z2714013017701
Doplnená
0,00 € Za emancipáciu a integráciu Rómov MPSVR SR
8. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2711023041001
0,00 € GAMO a.s. Sociálna implementačná agentúra
8. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2711023050301
Doplnená
0,00 € Automotive Group SK, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. Marec 2011
Dodatok č. 2
č. Z2711023050501
Doplnená
0,00 € Ladislav Kuľka – VK & spol Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. Marec 2011
dodatok č. 2
č. Z2711023045901
0,00 € Nemak Slovakia s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2711023054901
Doplnená
0,00 € PANAX F.C.S., spol. s r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2711023035601
Doplnená
0,00 € SCHOTT, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. z2711023029501
Doplnená
0,00 € IMI SPED spol. s r.o Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. Marec 2011
Dodatok č. 2
č. z2711023050001
0,00 € SHP Harmanec, a.s Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. Marec 2011
Dodatok č. 2
č. z2711023044601
0,00 € Siluma, spol.s.r.o Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. z2711023028701
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. Marec 2011
Dodatok č. 2
č. Z2714013017701
Doplnená
0,00 € Za emancipáciu a integráciu Rómov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2714013009101
Doplnená
0,00 € Slovenské hnutie špeciálnych olympiád Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2714013010201
Doplnená
0,00 € Horská služba na Slovensku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR