Centrálny register zmlúv

Sociálna implementačná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2013
Zmluva o zabezpečení výučby anglického jazyka
ÚMP/130411
5 616,00 € LOKER, s.r.o Sociálna implementačná agentúra
27. Marec 2013
Dodatok k Zmluve o poskytnutí právnych služieb zo dňa 1.6. 2012
KGR/130327
0,00 € LLPMV Lawyers s.r.o. Sociálna implementačná agentúra
14. Marec 2013
Zmluva o spolupráci
ZGR/130311
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Sociálna implementačná agentúra
13. Február 2013
DODATOK č. 02
č. 27110230238
0,00 € Rýchločistiareň Kostelanský, s.r.o. Sociálna implementačná agentúra
8. Február 2013
Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
OE/130108
33,00 € AIG Europe Limited Sociálna implementačná agentúra
4. Február 2013
Poistná zmluva pre havarijné poistenie motorových vozidiel
OE/130107/1
539,06 € Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Sociálna implementačná agentúra
4. Február 2013
Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
OE/130107/2
140,04 € Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Sociálna implementačná agentúra
4. Február 2013
dohoda o ukončení zmluvy NFP
2711023019501
0,00 € ekologické domy EVO, s. r. o. Sociálna implementačná agentúra
1. Február 2013
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ID predajcu ID269DSP01
OE/130124/2
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sociálna implementačná agentúra
24. Január 2013
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvy
2711023031801
0,00 € Miroslav Bolvanský Sociálna implementačná agentúra
17. Január 2013
DODATOK č. 04
č. 27110230208
0,00 € METAL CONTAINER, a.s. Sociálna implementačná agentúra
7. Január 2013
DODATOK č. 02
č. Z2711023037301
0,00 € Eva Mičová Sociálna implementačná agentúra
27. December 2012
Kúpna zmluva návrh
OE121227
Doplnená
0,00 € Auto Valušek, s.r.o. Sociálna implementačná agentúra
27. December 2012
DODATOK č. 03
č. 27110230245
0,00 € Kristián Potoma PK PLASTIK Sociálna implementačná agentúra
11. December 2012
DODATOK č. 5
č. Z2711023005501
0,00 € Mesto Vráble Sociálna implementačná agentúra
11. December 2012
DODATOK č. 4
č. Z2711023054101
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Sociálna implementačná agentúra
12. November 2012
DODATOK č. 01
č. 2714013014001
0,00 € Centrum rozvoja, n. o.. Sociálna implementačná agentúra
26. Október 2012
DODATOK č. 07
č. 27140130049
Doplnená
0,00 € PRO REGIO, o. z. Sociálna implementačná agentúra
23. Október 2012
DODATOK č. 02
DODATOK č. 02
0,00 € Martin Hunčaga Sociálna implementačná agentúra
23. Október 2012
DODATOK č. 01
č. Z2711023061001
Doplnená
0,00 € NOVESTA, a.s. Sociálna implementačná agentúra