Centrálny register zmlúv

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-69323
TvU-2023-ŠD-69323
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Fröhlichová Ema
19. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-62723
TvU-2023-ŠD-62723
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Halečková Karolína
19. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-22923
TvU-2023-ŠD-22923
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Gurová Juliána
19. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-74223
TvU-2023-ŠD-74223
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Harazínová Alžbeta
19. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-92923
TvU-2023-ŠD-92923
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Hrižová Johana
19. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-6023
TvU-2023-ŠD-6023
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Humeňanská Nina
19. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-30123
TvU-2023-ŠD-30123
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Hurná Katarína
19. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-29123
TvU-2023-ŠD-29123
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Ivančo Dávid
19. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-114423
TvU-2023-ŠD-114423
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Jagelková Katarína
19. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-5323
TvU-2023-ŠD-5323
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Kmec Jakub
19. Október 2023
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
TvU_2023_Re_164
0,00 € GTH catering, s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
19. Október 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva)
TvU_2023_Re_165
70,00 € Mgr. Jana Bieščad, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
19. Október 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva)
TvU_2023_Re_166
60,00 € Martina Verešová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
17. Október 2023
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/067/2023
TvU_2023_PdF_97
50,00 € PhDr. Ľubor Králik, Dr. Sc. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
16. Október 2023
Zmluva číslo 25/09/23 o poskytovaní audítorských služieb
TvU_2023_FZSP_29
3 420,00 € RENAUDIT CONSULTING, s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
16. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-44123
TvU-2023-ŠD-44123
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Bjeľáková Barbora
16. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-22323
TvU-2023-ŠD-22323
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Čuba Oliver
16. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-103023
TvU-2023-ŠD-103023
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Francová Aneta
16. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-97723
TvU-2023-ŠD-97723
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Ilošvayová Simona
16. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-67523
TvU-2023-ŠD-67523
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Jarkovská Annamária