Centrálny register zmlúv

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Október 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_46
232,35 € PhDr. Adriana Lehocká Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
29. Október 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_47
232,35 € Mgr. Andrea Lehotská Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
29. Október 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_48
232,35 € Mgr. Adriana Lutišanová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
29. Október 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_49
232,35 € Mgr. Barbora Macková Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
29. Október 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_50
232,35 € Mgr. Gyongyi Marczellová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
TvU_2023_PdF_103
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
26. Október 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_41
0,00 € Mgr. Lenka Chudá Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
26. Október 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_42
232,35 € PhDr. Petra Jablonská Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
26. Október 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_43
232,35 € Mgr. Kristína Kňazíková Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
26. Október 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_44
232,35 € Mgr. Jozef Krkošek Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
26. Október 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_45
232,35 € Mgr. Adriána László Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
25. Október 2023
Kúpna zmluva č. 16/2023
TvU_2023_Re_169
9 770,00 € SOFOS, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
24. Október 2023
Zmluva o dielo 04/8/23
TvU_2023_TF_16
200,00 € Milan Urbančok Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
24. Október 2023
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov
TvU_2023_FZSP_38
0,00 € Mgr. Martina Dikanová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
24. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
TvU_2023_Re_167
340,00 € Mesto Trnava Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
24. Október 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
TvU_2023_PdF_98
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
23. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-41223
TvU-2023-ŠD-41223
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Balintová Natália
23. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-117223
TvU-2023-ŠD-117223
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Boiko Svitlana
23. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-100423
TvU-2023-ŠD-100423
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Briaková Miriam
23. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-4423
TvU-2023-ŠD-4423
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Budzáková Anna