Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00251/2024 RE
0,00 € Mariana Magerčiaková, PhD.,Mgr.,PhD.,MPH,MBA Katolícka univerzita v Ružomberku
5. Apríl 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00215/2024 RE
880,00 € doc. Paeadr. Miroslav Gejdoš, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
5. Apríl 2024
Erasmus+ zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 2022-1SK01-KA171-HED-000076447-IN-V-3
ZML 00202/2024 RE
1 255,00 € Emanuela Prendi Katolícka univerzita v Ružomberku
5. Apríl 2024
Erasmus+ zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie 2022-1-SK01-KA171-HED-000076447-IN-Š-4
ZML 00203/2024 RE
1 255,00 € Laura Yzeiraj Katolícka univerzita v Ružomberku
5. Apríl 2024
Erasmus zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu jednotlivca na školenie 2022-1-SK01-KA171-HED-000076447-IN-Š-5
ZML 00204/2024 RE
1 255,00 € Megi Xhaci Katolícka univerzita v Ružomberku
5. Apríl 2024
Erasmus zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu jednotlivca na výučbu 2022-1-SK01-KA171-HED-000076447-IN-V-4
ZML 00205/2024 RE
1 340,00 € Sopio Nadiradze Katolícka univerzita v Ružomberku
4. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
ZML 00195/2024 RE
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Katolícka univerzita v Ružomberku
3. Apríl 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00211/2024 RE
1 050,00 € PaedDr. Katarína Russinová, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
3. Apríl 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00210/2024 RE
1 050,00 € Mgr. Júlia Fričová, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
3. Apríl 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00209/2024 RE
1 020,00 € Ing. Jana Pudišová Katolícka univerzita v Ružomberku
3. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej stáže
ZML 00186/2024 RE
0,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar-ŠVZ Katolícka univerzita v Ružomberku
26. Marec 2024
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00214/2024 RE
0,00 € Štefan Tkáčik Katolícka univerzita v Ružomberku
22. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
ZML 00208/2024 RE
0,00 € Liptovská nemocnica s poliklinikou MuDr. Ivana Stodolu Katolícka univerzita v Ružomberku
21. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
ZML 00200/2024 RE
0,00 € Základná škola s materskou školou M.R.Štefánika Katolícka univerzita v Ružomberku
21. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
ZML 00201/2024 RE
0,00 € Základná škola s materskou školou M.R.Štefánika Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Marec 2024
Memorandum o spolupráci medzi Katolíckou univerzitou v Ružomberku a Metoikos, N.O.
ZML 00196/2024 RE
0,00 € Metoikos, n.o, Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00198/2024 RE
0,00 € doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
18. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00194/2024 RE
0,00 € Ing. Jana Pudišová Katolícka univerzita v Ružomberku
14. Marec 2024
Zmluva o poverení na vykonávanie častí úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
ZML 00140/2024 RE
7 000,00 € Ministerstvo školstva , výskumu, vývoja a mládeže Katolícka univerzita v Ružomberku
12. Marec 2024
Zmluva o podnájme nebytového priestoru
ZML 00116/2024 RE
5 230,80 € Slovenská republika Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Katolícka univerzita v Ružomberku