Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Marec 2024
Memorandum o spolupráci medzi Katolíckou univerzitou v Ružomberku a Metoikos, N.O.
ZML 00196/2024 RE
0,00 € Metoikos, n.o, Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00198/2024 RE
0,00 € doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
18. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00194/2024 RE
0,00 € Ing. Jana Pudišová Katolícka univerzita v Ružomberku
14. Marec 2024
Zmluva o poverení na vykonávanie častí úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
ZML 00140/2024 RE
7 000,00 € Ministerstvo školstva , výskumu, vývoja a mládeže Katolícka univerzita v Ružomberku
12. Marec 2024
Zmluva o podnájme nebytového priestoru
ZML 00116/2024 RE
5 230,80 € Slovenská republika Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Katolícka univerzita v Ružomberku
12. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
ZML 00190/2024 RE
0,00 € Súkromné centrum poradenstva a prevencie Katolícka univerzita v Ružomberku
12. Marec 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00181/2024 RE
0,00 € PhDr. Bc. Eva Moravčíková, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
12. Marec 2024
Dohoda-Erasmus +KA171 2022-1-SK01-KA171-HED-000076447-OUT-4
ZML 00191/2024 RE
1 535,00 € Lucia Kravčáková Katolícka univerzita v Ružomberku
12. Marec 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA171-HED-000141842
ZML 00192/2024 RE
1 620,00 € PaedDr. Martin Pinkoš Katolícka univerzita v Ružomberku
11. Marec 2024
Kúpna zmluva
ZML 00187/2024 RE
2 000,00 € PaedDr. Mgr. art. Stefka Palovičová, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
11. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00188/2024 RE
0,00 € Rastislav Adamko, prof., PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
11. Marec 2024
Zmluva o praktickej výučbe a zabezpečení odbornej praxe
ZML 00185/2024 RE
0,00 € Špecializované výučbové zariadenie Katolícka univerzita v Ružomberku
11. Marec 2024
Zmluva o praktickej výučbe a zabezpečení odbornej praxe
ZML 00184/2024 RE
0,00 € Detské centrum Slovensko Katolícka univerzita v Ružomberku
11. Marec 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA171-HED-000141842
ZML 00189/2024 RE
1 620,00 € PhDr. Drahomíra Sabolová, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Marec 2024
Zmluva o akreditácii centra na testovanie ICDL číslo: 0012024121
ZML 00183/2024 RE
0,00 € Slovenská informačná spoločnosť FMFI UK, Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Marec 2024
Zmluva o dielo č. ZML 00155/2024 RE
ZML 00155/2024 RE
49 133,96 € RS-Building,s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Marec 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00179/2024 RE
1 050,00 € PaedDr. Rosangela Libertini, phD. Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Marec 2024
Dohoda-Erasmus č.p. 2023-1-SK01-KA171-HED-000141842
ZML 00180/2024 RE
1 620,00 € PaedDr. Rosangela Libertini, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Marec 2024
Zmluva o dielo č. ZML 00154/2024 RE
ZML 00154/2024 RE
252 688,81 € KALORIM, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Marec 2024
Zmluva o dielo č. ZML 00156/2024 RE
ZML 00156/2024 RE
22 798,58 € BauTop. s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku