Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Február 2014
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru č.p.:SPOU-OZ-271/2013-ZS
SPOU_DO3_SPOU_OZ-ZS-7-2014_2014
0,00 € M & M Medic. s.r.o. Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
12. Február 2014
Dodatok č. 9 k zmluve č. 62KSTA00112
SPOU_D09_SPC-OZ-ZS-17-2012_2014
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
12. Február 2014
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 1001OPLK000612
SPOU_DO3_SPC-OZ-ZS-257-2012_2014
0,00 € Union zdravotná poisťovňa a.s. Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
4. Marec 2014
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Centrom účelových zariadení stredisko Inštitút pre verejnú správu na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2014
SPOU_ZM_SPOU-CVP1-000342-2014_2014
0,00 € Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
2. Apríl 2014
Dodatok č. 10 k zmluve č. 62KSTA00112
SPOU_D10_SPC-OZ-ZS-17-2012_2014
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
16. Apríl 2014
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71PLDO184012
SPOU_D05_SPC-OZ-ZS-193-2012_2014
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
16. Apríl 2014
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71PLDO183912
SPOU_D05_SPC-OZ-ZS-192-2012_2014
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
28. Apríl 2014
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71OPLK006312
SPOU_D07_SPC-OZ-ZS-194-2012_2014
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
4. Jún 2014
Ukončenie zmluvného vzťahu dohodou - Zmluvy o poskytnutí a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov Policajného zboru zo dňa 25.11.2005 v znení dodatku č. 1 zo dńa 1.6.2008 a dodatku č. 2 č.p.:SPOU-OZ-ZS-340-020/2012
SPSC_D02_SPC-OZ-ZS-340-020-2011_2012
0,00 € MUDr.Zuzana Klobučníková Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
4. Jún 2014
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov Policajného zboru a hasičského a záchranného zboru č.p.: SPOU-OZ-162/2014-ZS
SPOU_ZM_SPOU-OZ-ZS-162-2014_2014
0,00 € INPRAMED s.r.o. Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
13. Jún 2014
Zmluva o prevode správy majetku štátu
SPOU_ZM_SPOU-OZ-171-003-2014-ZS_2014
0,00 € KLUD Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
19. Jún 2014
Zmluva o prevode správy majetku štátu
SPOU_ZM_SPOU-OZ-172-003-2014-ZS_2014
0,00 € Kúpeľno-liečebný ústav ARCO Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
27. Jún 2014
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácií nákladov za uhradenú poskytnutú zdravotnú starostlivosť
SPOU_D01_SPOU-OZ-198-2014-ZS_2014
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
7. Júl 2014
Zmluva o prevode správy majetku štátu
SPOU_ZM_SPOU-OZ-173-003-2014-ZS_2014
0,00 € Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky BYSTRÁ Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
8. Júl 2014
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71PLDO183912
SPOU_D06_SPC-OZ-ZS-192-2012_2014
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
8. Júl 2014
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71PLDO184012
SPOU_D06_SPC-OZ-ZS-193-2012_2014
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
8. Júl 2014
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71OPLK006312
SPOU_D08_SPC-OZ-ZS-194-2012_2014
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
8. Júl 2014
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71OPLK006312
SPOU_D09_SPC-OZ-ZS-194-2012_2014
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
31. Júl 2014
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov Policajného zboru zo dňa 28.12.2005 v znení dodatku č. 1 zo dňa 1.6.2008 č.p.:SPOU-OZ-ZS-339-017/2011 zo dňa 27.1.2012
SPSC_D02_SPC-OZ-ZS-339-017-2011_2012
0,00 € MUDr. Jozef Mikuš Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
31. Júl 2014
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru č.p.:SPOU-OZ-213/2014-ZS
SPOU_ZM_SPOU-OZ-ZS-213-2014_2014
0,00 € MUDr. Jozef Mikuš s.r.o. Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR