Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 720/2023
720/2023
0,00 € Lenka Tomašovičová Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 936/24
936/24
0,00 € Milan Brezňan Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 959/24
959/24
0,00 € PALAGRO, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 753/23
753/23
0,00 € ANTAL s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 752/23
752/23
0,00 € ANTAL s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 661/23
661/23
0,00 € Ján Nechtila Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 660/23
660/23
0,00 € Ján Nechtila Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 600/23
600/23
0,00 € Roľnícke družstvo podielnikov Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 942/24
942/24
0,00 € Jastrabá agro s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1021/24
1021/24
0,00 € Poľnohospodárske družstvo v Dravciach Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 941/24
941/24
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Važec Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 735/23
735/23
0,00 € Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 719/2023
719/2023
0,00 € Lenka Tomašovičová Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 659/2023
659/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Kolárovo Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 779/23
779/23
0,00 € VÍNO NICHTA s.r.o Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 778/23
778/23
0,00 € MPconnect s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 715/2023
715/2023
0,00 € Ľuboš Kráľ Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 691/2023
691/2023
0,00 € AGROVINOL, spol. s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 721/2023
721/2023
Doplnená
0,00 € NM@AGRO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 724/2023
724/2023
0,00 € EuroGen, spol. s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra