Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00868 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00868
4 741,50 € Rybárstvo Zemplín s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00678 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00678
2 381,57 € AGROGASTRONOMY s.r.o Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00545 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00545
1 269,14 € Loča Pavel Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00267 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00267
9 958,52 € ADKON s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 072PO660013
072PO660013
499 989,92 € Obec Kyjov Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 072BB660013
072BB660013
300 357,76 € Obec Záhorce Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 072PO660022
072PO660022
200 542,81 € Obec: Obec Lukov Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
MLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 072PO660005
072PO660005
499 793,16 € Obec Malý Slavkov Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TN660008
072TN660008
104 159,70 € Obec Bohunice Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 072PO660027
072PO660027
128 386,51 € Obec Žakovce Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 072NR660002
072NR660002
197 323,48 € Obec Malý Cetín Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 848/24
848/24
0,00 € Jaroslav Hrehor - SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 072NR660011
072NR660011
201 293,86 € Obec Martin nad Žitavou Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 739/23
739/23
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Peder Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 827/24
827/24
0,00 € Podielnické družstvo Gočaltovo Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 765/23
765/23
0,00 € Silvia Görcsová Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 849/24
849/24
0,00 € Jaroslav Hrehor - SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00442 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00442
14 251,17 € Poľnohospodárske družstvo, Jur nad Hronom Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00660 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00660
28 162,08 € Agro Boleráz, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00062 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00062
43 992,59 € ROD Skalica, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra