Centrálny register zmlúv

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309060DII9
309060DII9
50 000,00 € JanaVa s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085ZA580009
085ZA580009
152 417,99 € Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1110/24
1110/24
0,00 € Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 972/24
972/24
0,00 € Ľubomír Lešanič Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 582/23
582/23
0,00 € PD - Habura, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1123/24
1123/24
0,00 € FACH feeder, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1054/24
1054/24
0,00 € Zuzana Janegová Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 669/23
669/23
0,00 € Tibor Hamran Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 640/23
640/23
0,00 € ZENAGRO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 585/23
585/23
0,00 € Ján Bombjak Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1004/24
1004/24
0,00 € Ing. Jozef Caban Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 592/23
592/23
0,00 € AGRODRUŽSTVO KRIVÁ, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 717/23
717/23
0,00 € RADENA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 716/23
716/23
0,00 € RADENA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 085ZA580004
085ZA580004
28 775,06 € Urbár Liesek, pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1160/24
1160/24
0,00 € Zuzana Helmecziová Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 560/23
560/23
0,00 € AGROBIOP s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 742/23
742/23
0,00 € Roľnícke družstvo Lučivná Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 980/24
980/24
0,00 € Dominik Kolcun Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 740/23
740/23
0,00 € Roľnícke družstvo Ďumbier Pôdohospodárska platobná agentúra