Centrálny register zmlúv

TRANSPETROL, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2011
Zmluva o výpožičke
4660293/2011
0,00 € Ministerstvo hospodárstva SR TRANSPETROL, a. s.
11. Apríl 2011
Zmluva o servisných činnostiach - Dodatok č.2
4660188/2010
0,00 € BONUL, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
29. Apríl 2011
Zmluva o zriadení vecného bremena
04/09918/5/11-RIR
0,00 € Obec Slanec TRANSPETROL, a. s.
29. Apríl 2011
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1639/2011-RU 212/7293
0,00 € Košický samosprávny kraj TRANSPETROL, a. s.
18. Júl 2011
Rámcová zmluva o vkladovom účte
2/3006/2011
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA TRANSPETROL, a. s.
19. Júl 2011
Zmluva o bežnom účte
1/3006/2011
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA TRANSPETROL, a. s.
13. Január 2012
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve 13/2011/ROP-2
IZ-370237
0,00 € SLOVNAFT, a.s. TRANSPETROL, a. s.
6. Február 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o pôžičke
DO2355010
0,00 € TRANSPETROL, a. s. BSP Bratislava-Schwechat Pipeline GmbH
28. Marec 2012
Zamestnávateľská zmluva
D054660420/2012
0,00 € ING Tatry-Sympatia, d.d.s.,a.s. TRANSPETROL, a. s.
29. Marec 2012
Zmluva o zabezpečení závodného stravovania
4660399/2012
0,00 € BodvaTel s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
3. Apríl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení
014660284/2012
0,00 € OptoSat, s.r.o., TRANSPETROL, a. s.
13. Apríl 2012
Dodatok č. 5 k obchodnej zmluve o poskytovaní stravovania zamestnancov s príspevkom zamestnávateľa
054660316/2012
0,00 € SLOVGAST, spotrebné družstvo TRANSPETROL, a. s.
13. Apríl 2012
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
D034660110/2012
0,00 € ORANGE Slovensko, a.s. TRANSPETROL, a. s.
30. Apríl 2012
Rámcová zmluva- zmluva o nájme
355014/2012
0,00 € TRANSPETROL, a. s. Energotel, a.s.,
31. Máj 2012
Zmluva o spolupráci
4670045/2012
0,00 € Transpetrol, ZSE, SSE, VSE, SE TRANSPETROL, a. s.
1. Jún 2012
darovacia zmluva
4770525/2012
0,00 € TRANSPETROL, a. s. Autisitické centrum Andreas, n.o.,
27. Júl 2012
dodatok k ZoD č. 79/077/1/11-RIR
1115
0,00 € Akciová spoločnosť uzavretého typu „Centrum metrologického zabezpečenia“ TRANSPETROL, a. s.
31. August 2012
vypovedanie zmluvy
D034660014
0,00 € SAP Slovensko s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
4. September 2012
vypovedanie zmluvy
1128
0,00 € EC - EDMA, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
4. September 2012
vypovedanie zmluvy
1131
0,00 € STAVSTOL, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.