Centrálny register zmlúv

TRANSPETROL, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2013
Vyhlásenie vkladateľa o vložení nepeňažného majetku do pravnickej osoby
355021/2013
81 854 401,20 € TRANSPETROL, a. s. Spoločnosť pre skladovanie, a.s.
15. November 2022
Zmluva o pôžičke
355046/2022
25 000 000,00 € TRANSPETROL, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
11. Január 2012
Zmluva o pôžičke
353001/2011
15 000 000,00 € TRANSPETROL, a. s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16. Október 2012
Dodatok č. 2 k ZOD
1146
12 088 874,70 € PSJ Hydrotranzit, a.s. TRANSPETROL, a. s.
16. Október 2012
Dodatok č. 2 k ZOD
1147
11 519 640,04 € PJS Hydrotranziť, a.s. TRANSPETROL, a. s.
20. August 2014
Zmluva o dodávke elektriny
4660685/2014
8 310 000,00 € ZSE Energia a.s. TRANSPETROL, a. s.
28. December 2023
Dohoda o ukončení a oslobodení týkajúca sa zmlúv o pôžičke
4661542/2023
8 102 155,31 € BSP Bratislava-Schwechat Pipeline GmbH TRANSPETROL, a. s.
14. Marec 2013
Rámcová zmluva
4670050/2012
7 310 420,00 € ZSE Energia, a.s TRANSPETROL, a. s.
14. Marec 2013
Rámcova dohoda
4670051/2012
7 310 420,00 € ELGAS, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
21. Marec 2013
Rámcová dohoda
4670049/2012
7 310 420,00 € Východoslovenská energetika, a.s TRANSPETROL, a. s.
4. Marec 2020
Zmluva o dielo
4630433/2020
5 997 120,00 € SEPS, a. s. TRANSPETROL, a. s.
21. November 2019
Zmluva o dielo
4630418/2019
5 876 400,00 € IVENSLOVAK s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
15. Jún 2023
Zmluva o dielo
4630571/2023
5 632 200,00 € SEPS, a.s. TRANSPETROL, a. s.
17. December 2012
Dodatok č. 2 k ZOD
1173
4 829 406,01 € SOLUM PSJ TRANSPETROL, a. s.
23. December 2019
Zmluva o nájme skladovacích zariadení
355037/ 2019
4 694 400,00 € Spoločnosť pre skladovanie, a.s. TRANSPETROL, a. s.
30. Január 2019
Dodatok č. 7 k Zmluve o pôžičke zo dňa 5.8.2011
D07354005/2018
4 417 750,00 € BSP Bratislava-Schwechat Pipeline GmbH TRANSPETROL, a. s.
22. December 2017
Dodatok č. 6 k Zmluve o pôžičke zo dňa 5.8.2011
D06354005/2017
3 695 750,00 € BSP Bratislava-Schwechat Pipeline GmbH TRANSPETROL, a. s.
16. Október 2012
Dodatok č. 1 k ZOD
1145
3 554 170,15 € Združenie SOLUM,spol s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
2. Júl 2019
Zmluva o dielo
4661161/2019
3 052 000,00 € International Tank Cleaning Services, KFT TRANSPETROL, a. s.
7. Jún 2017
Dodatok č. 5 k Zmluve o pôžičke zo dňa 5.8.2011
D05354005/2015
2 995 750,00 € TRANSPETROL, a. s. BSP Bratislava-Schwechat Pipeline GmbH