Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2014
Dodatok č. 1 k Dohode č. 6/§50/PS/2014
Dodatok č. 1 k Dohode č. 6/§50/PS/2014
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s.r.o.
1. Apríl 2014
Dodatok č. 2 k dohode č. 17/§56/2013
Dodatok č. 2
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Spoločnosť na podporu zamestnávania
1. Apríl 2014
Dodatok č. 2 k Dohode č. 1/§59/2013/NP VAOTP SR - 2
Dodatok č. 2 k Dohode č. 1/§59/2013/NP VAOTP SR - 2
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce DOZA, výrobné družstvo Sobrance
1. Apríl 2014
Dodatok č. 1 k Dohode č. 3/§50a/PS/2013
Dodatok č. 1 k Dohode č. 3/§50a/PS/2013
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Marianna Pšárová
7. Apríl 2014
Dohoda o zabezpečení poradenskej činnosti/vzdelávania a prípravy pre trh práce
Dohoda č. 1/PČ/VzPrTP/2014 MI
0,00 € NOVA TRAINING, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
7. Apríl 2014
Dodatok č. 2 k Dohode č. 16/§52/2014/NP VAOTP SR-3
Dodatok č. 2 k Dohode č. 16/§52/2014/NP VAOTP SR-3
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Mesto Michalovce
7. Apríl 2014
Dodatok č. 1 k Dohode č. 22/§52/2014/NP VAOTP SR-3
Dodatok č. 1 k Dohode č. 22/§52/2014/NP VAOTP SR-3
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Mesto Strážske
7. Apríl 2014
Dodatok č. 1 k Dohode č. 6/§52/2014/NP VAOTP SR-3
Dodatok č. 1 k Dohode č. 6/§52/2014/NP VAOTP SR-3
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Palín
7. Apríl 2014
Dodatok č. 1 k Dohode č. 9/§52/2014/NP VAOTP SR-3
Dodatok č. 1 k Dohode č. 9/§52/2014/NP VAOTP SR-3/MI
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Pavlovce nad Uhom
7. Apríl 2014
Dodatok č. 1 k Dohode č. 15/§52/2014/NP VAOTP SR-3
Dodatok č. 1 k Dohode č. 15/§52/2014/NP VAOTP SR-3
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Zalužice
7. Apríl 2014
Dodatok č. 1 k Dohode č. 2/§52/2014/NP VAOTP SR-3
Dodatok č. 1 k Dohode č. 2/§52/2014/NP VAOTP SR-3
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Trhovište
7. Apríl 2014
Dodatok č. 1 k Dohode č. 19/§52/2014/NP VAOTP SR-3
Dodatok č. 1 k Dohode č. 19/§52/2014/NP VAOTP SR-3
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Blatné Remety
7. Apríl 2014
Dohoda o poradenskej činnosti/vzdelávania a prípravy pre trh práce
Dohoda č. 2/PČ/VzPrTP/2014 MI
0,00 € EC PERSON, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
7. Apríl 2014
Dodatok č. 1 k Dohode č. 4/§52/2014/NP VAOTP SR-3
Dodatok č. 1 k Dohode č. 4/§52/2014/NP VAOTP SR-3
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Sliepkovce
7. Apríl 2014
Dodatok č. 1 k Dohode č. 3/§52/2014/NP VAOTP SR-3
Dodatok č. 1 k Dohode č. 3/§52/2014/NP VAOTP SR-3
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Žbince
7. Apríl 2014
Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/§52/2014/NP VAOTP SR-3
Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/§52/2014/NP VAOTP SR-3
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Beňatina
7. Apríl 2014
Dodatok č. 1 k Dohode č. 17/§52/2014/NP VAOTP SR-3
Dodatok č. 1 k Dohode č. 17/§52/2014/NP VAOTP SR-3
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Bajany
7. Apríl 2014
Dodatok č. 1 k Dohode č. 5/§52/2014/NP VAOTP SR-3
Dodatok č. 1 k Dohode č. 5/§52/2014/NP VAOTP SR-3
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Bunkovce
7. Apríl 2014
Dodatok č. 1 k Dohode č. 1/§52/2014/NP VAOTP SR-3
Dodatok č. 1 k Dohode č. 1/§52/2014/NP VAOTP SR-3
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Mesto Sobrance
7. Apríl 2014
Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/§52/2014/NP VAOTP SR-3
Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/§52/2014/NP VAOTP SR-3
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Podhoroď