Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2018
Dodatok k Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2/2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Detský domov Nádej
8. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí služieb Jarný tábor
3/2018
0,00 € O.Z. Fantázia detí Detský domov Nádej
8. Marec 2018
Zmluva o prenajme tlačových zariadení a následný predaj
4/2018
0,00 € Z+M servis a.s. Detský domov Nádej
25. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z.
8/2018
0,00 € Ing.Pavol Jurák Detský domov Nádej
25. Máj 2018
Zmluva o spracovaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom na ochranu osobných údajov
9/2018
0,00 € Ing.Pavol Jurák Detský domov Nádej
3. Júl 2018
Zmluva o prevode majetku štátu
102018/
0,00 € SR Implementačná agentúra MPSVaR SR Detský domov Nádej
2. Október 2018
Realizačná zmluva o združení dodávke elektriny,Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
112018
0,00 € Business Commercial Finance, s.r.o. Detský domov Nádej
7. November 2018
Kúpna zmluva
12/2018
0,00 € Ing.Štefan Vajda Detský domov Nádej
7. November 2018
Kúpna zmluva
13/2018
0,00 € Štefan a Robert Vajda Detský domov Nádej
9. Január 2019
Zmestnávateľská zmluva
100012189
0,00 € Stabilita.d.d.s.,a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
8. Február 2019
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
42924/2018
0,00 € MPSVaR SR Detský domov Nádej
18. Február 2019
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00049043_011
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Detský domov Nádej
18. Február 2019
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00144111_011
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
18. Február 2019
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00145151_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
12. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb
9921118265
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
30. Apríl 2019
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke plynu
9613/2019-M_ODSM č. záznamu 8666/2019
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s,. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
30. Apríl 2019
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
P336/2019
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s,. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
30. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí služieb Letný tábor
OZ01/2019
0,00 € O.Z. Fantázia detí Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
13. Máj 2019
Zmluva o dielo
1/2019
0,00 € AMENT s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
23. August 2019
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode
3/2019
0,00 € GGFS s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo