Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Mandátna zmluva
2024
1 050,00 € Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
31. Január 2024
Mandátna zmluva
2024/2
1 250,00 € PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
1. Február 2024
Zmluva o prenájme tlačových zariadení a následný predaj
0231012024011
201,60 € Z+M Servis, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
5. Február 2024
Kúpna zmluva
1/2023
16 202,00 € Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo Obec Veľký Biel
30. Január 2024
Zmluva "Complete" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu
066/2024
51,02 € Commander Services s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
15. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP a PO
2024/1
78,00 € JUDr. Anna Slobodová Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
19. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná
00180271/1/24
210,14 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
23. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A22331190
7,92 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
16. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
2023/6
161,90 € M Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
16. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
2023/6
161,90 € Magna energia a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
1. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9930944122
19,90 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
23. Máj 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom na ochranu osobných údajov
2023/4
0,00 € Ing. Pavol Petrovický Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
23. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z.
2023/5
700,00 € Ing. Pavol Petrovický Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo
2023/3
2 995,20 € Amnet s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
25. Apríl 2023
Zmluva o zdruenej dodávke zemného plynu
18550/2023-M_ODP
78,97 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
25. Apríl 2023
Dohoda o pristúpení
18550/2023-M_ODP
78,97 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
15. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.00180271/1/23
00180271/1/23
99,40 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
7. Marec 2023
Dohoda o urovnaní vzťahov súvisiacich s užívaním nehnuteľného majetku štátu
12562/2023-M_ODSM
1 320,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
17. Január 2023
Zmluva o prenájme tlačových zariadení a následný predaj
0216012023003
201,60 € Z+M Servis, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
1. Február 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A11916082
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo