Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2022
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
8093305896
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
23. Máj 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom na ochranu osobných údajov
2023/4
0,00 € Ing. Pavol Petrovický Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
10. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
2024/4
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
12. Júl 2021
Kúpna zmluva
9929802997
1,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
1. Február 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A11916082
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
23. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A22331190
7,92 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
21. Február 2017
Zmluva o prenájme tlačových zariadení a následný predaj
8/2017
8,00 € Z+M servis a.s. Detský domov Nádej
1. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9930944122
19,90 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
21. Február 2017
Mandátna zmluva
1/2017
30,00 € Mgr. Barbora Kuchárová Detský domov Nádej
30. Marec 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9933354043
47,53 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
30. Január 2024
Zmluva "Complete" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu
066/2024
51,02 € Commander Services s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
14. Január 2022
Zmluva o poskytovaní služieb o obstaraní činnosti technika PO a BOZP
2022/1
78,00 € JUDr. Anna Slobodová Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
15. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP a PO
2024/1
78,00 € JUDr. Anna Slobodová Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
25. Apríl 2023
Zmluva o zdruenej dodávke zemného plynu
18550/2023-M_ODP
78,97 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
25. Apríl 2023
Dohoda o pristúpení
18550/2023-M_ODP
78,97 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
30. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
00180271/1/23
82,83 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
17. Február 2022
Návrh poistnej zmluvy bezpečný domov
9302745899
83,34 € Groupama poisťovňa, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
30. Marec 2022
Dohoda o stanovení ceny na báze NCGya
P3376/2019
84,16 € Magna energia a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
12. Apríl 2024
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
4619026842
86,33 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
15. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.00180271/1/23
00180271/1/23
99,40 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo