Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2022
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
3619785754
111,89 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
11. Október 2022
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
3619785767
111,89 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
18. Október 2022
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
3619788340
111,89 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
18. Október 2022
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
3619788361
111,89 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
3. Marec 2022
Darovacia zmluva - finančné prostriedky
DAR/2022/9
150,00 € Alena Lišková Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
3. Marec 2022
Darovacia zmluva - finančné prostriedky
DAR/2022/8
160,00 € Zuzana Bohušová Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
16. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
2023/6
161,90 € M Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
16. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
2023/6
161,90 € Magna energia a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
3. Marec 2022
Darovacia zmluva - finančné prostriedky
DAR/2022/7
180,00 € Reken&Partner Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
7. December 2021
Darovacia zmluva
DAR4/2021
200,00 € Koala Tours, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
4. Marec 2022
Zmluva o prenájme tlačových zariadení a následný predaj
0205052022008
201,60 € Z+M Servis, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
17. Január 2023
Zmluva o prenájme tlačových zariadení a následný predaj
0216012023003
201,60 € Z+M Servis, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
1. Február 2024
Zmluva o prenájme tlačových zariadení a následný predaj
0231012024011
201,60 € Z+M Servis, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
19. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná
00180271/1/24
210,14 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
10. Apríl 2019
Zmluva o prenajme tlačových zariadení a následný predaj
13/2/2019
240,00 € Z+M servis a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
12. Marec 2021
Zmluva o reklame
2021/4
240,00 € Profesionálny register s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
12. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy
2021/5
250,00 € Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
23. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní reklamných služieb
2021/6
252,00 € Register obchodných spoločností s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
20. Jún 2022
Zmluva o zájazde
2022/12
282,00 € CK Slniečko, spol. s r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
20. Jún 2022
Zmluva o zájazde
2022/13
282,00 € CK Slniečko, spol. s r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo