Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Január 2022
Zmluva o poskytovaní služieb o obstaraní činnosti technika PO a BOZP
2022/1
78,00 € JUDr. Anna Slobodová Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
27. December 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A18606869
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
7. December 2021
Darovacia zmluva
DAR4/2021
200,00 € Koala Tours, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
2. December 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.A2213315, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A2213315
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
6. Október 2021
Darovací smlouva
DAR3/2021
0,00 € Alza.cz a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
4. Október 2021
Zmluva o dielo č. 2021/20
2021/20
18 928,00 € Pavol Murín Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
28. September 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
9930945623-4
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
23. August 2021
zmluva o spolupráci
2021/17
700,00 € Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
11. August 2021
Kúpna zmluva
2021/16
116 000,00 € Miloš Pospíšil Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
29. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí letného detského tábora OZ Cesta úspechov
2021/15
5 696,00 € OZ Cesta úspechov Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
12. Júl 2021
Kúpna zmluva
9929802997
1,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
17. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí letného detského tábora OZ Cesta úspechov
2021/13
2 756,00 € OZ Cesta úspechov Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
7. Jún 2021
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom na ochranu osobných údajov
2021/11
0,00 € Ing. Pavol Petrovický Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
7. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby na ochranu údajov
2021/12
0,00 € Ing. Pavol Petrovický Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
31. Máj 2021
Z6mluva o dielo č. 2021/9
2021/9
5 993,70 € Ing. Stanislav Kocman Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
28. Máj 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 138/OVS/2021
138/OVS/2021
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
28. Máj 2021
Zmluva o poskytovaní služby Magio TV cez internet
9929007050
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
28. Máj 2021
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 992007051-2
9929007050
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
30. Apríl 2021
Zmluva o dielo
2021/7
0,00 € AMNET s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
23. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní reklamných služieb
2021/6
252,00 € Register obchodných spoločností s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo