Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí letného detského tábora OZ Cesta úspechov
2021/13
2 756,00 € OZ Cesta úspechov Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
7. Jún 2021
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom na ochranu osobných údajov
2021/11
0,00 € Ing. Pavol Petrovický Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
7. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby na ochranu údajov
2021/12
0,00 € Ing. Pavol Petrovický Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
31. Máj 2021
Z6mluva o dielo č. 2021/9
2021/9
5 993,70 € Ing. Stanislav Kocman Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
28. Máj 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 138/OVS/2021
138/OVS/2021
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
28. Máj 2021
Zmluva o poskytovaní služby Magio TV cez internet
9929007050
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
28. Máj 2021
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 992007051-2
9929007050
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
30. Apríl 2021
Zmluva o dielo
2021/7
0,00 € AMNET s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
23. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní reklamných služieb
2021/6
252,00 € Register obchodných spoločností s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
12. Marec 2021
Zmluva o reklame
2021/4
240,00 € Profesionálny register s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
12. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy
2021/5
250,00 € Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
1. Marec 2021
Mandátna zmluva
2021/03
2 970,00 € PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
24. Február 2021
Zmluva o prenájme tlačových zariadení a následný predaj
0205052020027
0,00 € Z+M servis a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
10. Február 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A16580861
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
30. September 2020
Dohoda o pristúpení k RD,Realizačná zmluva o ZDED
č.s.16446/2017-M_ODSM, č.z.33836/2017 z dňa 13.10.2017
0,00 € Stredslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
30. September 2020
Dodatok k Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A11916082
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
21. September 2020
Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 447/OPERDFaREAD/2019
1/2020 ´Dodatrok č. k Príkaznej zmluve č. 447/OPERDFaFEAD/2019
0,00 € Ústredie práce,sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
21. September 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A15597007
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
2. Jún 2020
Zmluva o prenajme tlačových zariadení a následný predaj
0205052020027
0,00 € Z+M servis a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
7. Máj 2020
Zmluva o dielo
5/2020
2 304,00 € AMENT s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo