Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.00180271/1/23
00180271/1/23
99,40 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
7. Marec 2023
Dohoda o urovnaní vzťahov súvisiacich s užívaním nehnuteľného majetku štátu
12562/2023-M_ODSM
1 320,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
17. Január 2023
Zmluva o prenájme tlačových zariadení a následný predaj
0216012023003
201,60 € Z+M Servis, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
1. Február 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A11916082
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
17. Január 2023
Mandátna zmluva
2023/1
2 246,00 € Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
25. Január 2023
Zmluva o spolupráci
2023
700,00 € Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
30. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
00180271/1/23
82,83 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
5. December 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
13767/2022-M_ODSM
354,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
18. Október 2022
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
3619788340
111,89 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
18. Október 2022
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
3619788361
111,89 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
11. Október 2022
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
3619785754
111,89 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
11. Október 2022
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
3619785767
111,89 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
22. September 2022
Kúpna zmluva
2022/18
14 572,00 € Auto Ideal, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
13. September 2022
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
8093305896
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
13. September 2022
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
8093305896
938,65 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
15. August 2022
Darovacia zmluva - vecné dary
DAR/2022/12
0,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
20. Jún 2022
Zmluva o zájazde
2022/12
282,00 € CK Slniečko, spol. s r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
20. Jún 2022
Zmluva o zájazde
2022/13
282,00 € CK Slniečko, spol. s r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
20. Jún 2022
Zmluva o zájazde
2022/11
564,00 € CK Slniečko, spol. s r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
20. Jún 2022
Zmluva o zájazde
2022/14
1 435,00 € CK Slniečko, spol. s r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo