Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb
9921118265
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
10. Apríl 2019
Zmluva o prenajme tlačových zariadení a následný predaj
13/2/2019
240,00 € Z+M servis a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
18. Február 2019
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00049043_011
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Detský domov Nádej
18. Február 2019
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00144111_011
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
18. Február 2019
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00145151_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
8. Február 2019
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
42924/2018
0,00 € MPSVaR SR Detský domov Nádej
9. Január 2019
Zmestnávateľská zmluva
100012189
0,00 € Stabilita.d.d.s.,a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
7. November 2018
Kúpna zmluva
12/2018
0,00 € Ing.Štefan Vajda Detský domov Nádej
7. November 2018
Kúpna zmluva
13/2018
0,00 € Štefan a Robert Vajda Detský domov Nádej
2. Október 2018
Realizačná zmluva o združení dodávke elektriny,Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
112018
0,00 € Business Commercial Finance, s.r.o. Detský domov Nádej
3. Júl 2018
Zmluva o prevode majetku štátu
102018/
0,00 € SR Implementačná agentúra MPSVaR SR Detský domov Nádej
25. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z.
8/2018
0,00 € Ing.Pavol Jurák Detský domov Nádej
25. Máj 2018
Zmluva o spracovaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom na ochranu osobných údajov
9/2018
0,00 € Ing.Pavol Jurák Detský domov Nádej
19. Marec 2018
Mandátna zmluva
6/2018
3 000,00 € PhDr.Barbora Kuchárová, PhD Detský domov Nádej
9. Marec 2018
Dodatok k Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
5/2018
450,00 € Slovak Telekom a.s. Detský domov Nádej
8. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
1/2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Detský domov Nádej
8. Marec 2018
Dodatok k Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2/2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Detský domov Nádej
8. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí služieb Jarný tábor
3/2018
0,00 € O.Z. Fantázia detí Detský domov Nádej
8. Marec 2018
Zmluva o prenajme tlačových zariadení a následný predaj
4/2018
0,00 € Z+M servis a.s. Detský domov Nádej
28. November 2017
Licenčná zmluva
16/2017
999,00 € LET.IS.SYSTEM, s.r.o. Detský domov Nádej