Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2018
Realizačná zmluva o združení dodávke elektriny,Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
112018
0,00 € Business Commercial Finance, s.r.o. Detský domov Nádej
3. Júl 2018
Zmluva o prevode majetku štátu
102018/
0,00 € SR Implementačná agentúra MPSVaR SR Detský domov Nádej
25. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z.
8/2018
0,00 € Ing.Pavol Jurák Detský domov Nádej
25. Máj 2018
Zmluva o spracovaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom na ochranu osobných údajov
9/2018
0,00 € Ing.Pavol Jurák Detský domov Nádej
19. Marec 2018
Mandátna zmluva
6/2018
3 000,00 € PhDr.Barbora Kuchárová, PhD Detský domov Nádej
9. Marec 2018
Dodatok k Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
5/2018
450,00 € Slovak Telekom a.s. Detský domov Nádej
8. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
1/2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Detský domov Nádej
8. Marec 2018
Dodatok k Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2/2018
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Detský domov Nádej
8. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí služieb Jarný tábor
3/2018
0,00 € O.Z. Fantázia detí Detský domov Nádej
8. Marec 2018
Zmluva o prenajme tlačových zariadení a následný predaj
4/2018
0,00 € Z+M servis a.s. Detský domov Nádej
28. November 2017
Licenčná zmluva
16/2017
999,00 € LET.IS.SYSTEM, s.r.o. Detský domov Nádej
28. November 2017
Zmluva o poskytnutí služieb
18/2017
0,00 € O.Z. Fantázia detí Detský domov Nádej
5. Október 2017
Realizačná zmluva o združení dodávke elektriny
16446/2017/1744
0,00 € Business Commercial Finance, s.r.o. Detský domov Nádej
5. Október 2017
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode
16446/2017/1744335932017
0,00 € Business Commercial Finance, s.r.o. Detský domov Nádej
11. September 2017
Poistná zmluva
80-8006913
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Detský domov Nádej
15. August 2017
Dodatok.č.1 k Zmluve o dodávke a distribúcií elek. energie...
122017
0,00 € Magna Energia a.s. Detský domov Nádej
15. August 2017
Zmluva o poskytovaní prístupu do siete Internet a poskyt služby...
76038
0,00 € Isperia Slovakia,s.r.o. Detský domov Nádej
10. Júl 2017
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode
10302017
0,00 € Xepap,spoločnosť s.r.o. Detský domov Nádej
25. Apríl 2017
Zmluva o poskytnúti služieb
475/2017/81
0,00 € O.Z. Fantázia dewtí Detský domov Nádej
5. Jún 2017
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
5960/2017
1 700,00 € Ministerstvo práce soiálných vecí a rodiny SR Detský domov Nádej