Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2017
Zamestnávateľská zmluva
8832017
0,00 € DDS Tatra banka, a.s. Detský domov Nádej
9. Máj 2017
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárských potrieb
82017/DeDNáadej
0,00 € Xepap, spol. s.r.o. Detský domov Nádej
21. Apríl 2017
Dodatokč. 1 k dohode o pristúpení k Rámcovej dohode
506
0,00 € GGFS s.r.o. Detský domov Nádej
21. Február 2017
Zmluva o prenájme tlačových zariadení a následný predaj
8/2017
8,00 € Z+M servis a.s. Detský domov Nádej
21. Február 2017
Mandátna zmluva
1/2017
30,00 € Mgr. Barbora Kuchárová Detský domov Nádej
21. Február 2017
Zmluva na jarný tábor
3/2017
723,00 € O.Z. Fantázia Detský domov Nádej
21. Február 2017
Zmluva na zimný detský tábor
7612016
0,00 € O.Z Fantázia Detský domov Nádej
29. Jún 2016
Darovacia zmluva
212016
0,00 € Krajská prokuratúra SR Detský domov Nádej
29. Jún 2016
Zmluva o prvode správy majetku štátu
11-12/2014
0,00 € Hudobné centrum SR Detský domov Nádej
29. Jún 2016
Fantázyia detí
521/2016
0,00 € Občianské združenie Fantázia Detský domov Nádej
11. Apríl 2016
Dohoda o prístupe k Rámcovej dohode
49345/2015
0,00 € GGFS Detský domov Nádej
11. Apríl 2016
Dodávka IT služie
22016
2 304,00 € Amnet, s.r.o Detský domov Nádej
11. Apríl 2016
Darovacia zmluva
32016
0,00 € Studio ReMar s.r.o. Detský domov Nádej
11. Apríl 2016
Zmluva o poskytnúti grantu
HW16 01
500,00 € Nadácia Pontis Detský domov Nádej
16. Február 2016
Dohoda
6081/2015
0,00 € GGFS s.r.o. Detský domov Nádej
27. Október 2015
Zamestnávateľská zmluva
00180271TTT277
0,00 € NN Tatry - Sympatia Detský domov Nádej