Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2020
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej Zmluve
6/2020
0,00 € ZO OZPŠaV pri CDR Bernolákovo Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
5. Máj 2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -balík služieb Balík -2P-Akcia: INT + TP= doba viazan osti 24 mesiacov
4/2020
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
11. Február 2020
Mandátna zmluva
2/2020
2 970,00 € PhDr.Barbora Kuchárová, PhD Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
11. Február 2020
Kolektívna zmluva
3/2020
Doplnená
0,00 € ZO OZ Pracovníkov školstva a vedy pri DeD Nádej v Bernolákove Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
10. Január 2020
Príkazná zmluva č. 447/ OPERDFaFEAD/2019
1/2020
0,00 € Ústredie práce,sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
20. December 2019
Zmluva o poskytovaní služieb technik PO a BOZP
18/2019
0,00 € JUDr. *Slobodová Anna Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
29. Október 2019
Darovacia zmluva
10/2019
0,00 € Zuzna Pavlejová Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
23. Október 2019
Zamestnávateľská zmluva DDS
9/2019
0,00 € Spoločnosť AXA d.d.s., a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
21. Október 2019
Realizačná zmluva o združení dodávke elektriny,Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
72019
0,00 € Stredslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
21. Október 2019
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na Dodanie originálnych náplní do tlačiarní HP
82019
0,00 € Pergamon spol. s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
17. Október 2019
Zmluva o spracovaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom na ochranu osobných údajov
42019
0,00 € Ing. Pavol Petrovický Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
17. Október 2019
Zmluva o poskytnutí služieb zodpovednej osoby na ochranu údajov podľa zákona 18/2018 Z.z.
5/2019
0,00 € Ing. Pavol Petrovický Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
17. Október 2019
Zmluva o poskytnutí verejných služieb - balík služieb
6/2019
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
23. August 2019
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode
3/2019
0,00 € GGFS s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
13. Máj 2019
Zmluva o dielo
1/2019
0,00 € AMENT s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
13. Máj 2019
Mandátna zmluva
2/2019
10 002 019,00 € PhDr.Barbora Kuchárová, PhD Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
30. Apríl 2019
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke plynu
9613/2019-M_ODSM č. záznamu 8666/2019
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s,. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
30. Apríl 2019
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
P336/2019
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s,. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
30. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí služieb Letný tábor
OZ01/2019
0,00 € O.Z. Fantázia detí Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
5. Máj 2017
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu práce
72017
4 608,00 € Amnet, s.r.o. Detský domov Nádej