Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Marec 2021
Zmluva o reklame
2021/4
240,00 € Profesionálny register s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
12. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy
2021/5
250,00 € Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
1. Marec 2021
Mandátna zmluva
2021/03
2 970,00 € PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
24. Február 2021
Zmluva o prenájme tlačových zariadení a následný predaj
0205052020027
0,00 € Z+M servis a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
10. Február 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A16580861
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
30. September 2020
Dohoda o pristúpení k RD,Realizačná zmluva o ZDED
č.s.16446/2017-M_ODSM, č.z.33836/2017 z dňa 13.10.2017
0,00 € Stredslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
30. September 2020
Dodatok k Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A11916082
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
21. September 2020
Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 447/OPERDFaREAD/2019
1/2020 ´Dodatrok č. k Príkaznej zmluve č. 447/OPERDFaFEAD/2019
0,00 € Ústredie práce,sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
21. September 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A15597007
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
2. Jún 2020
Zmluva o prenajme tlačových zariadení a následný predaj
0205052020027
0,00 € Z+M servis a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
7. Máj 2020
Zmluva o dielo
5/2020
2 304,00 € AMENT s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
7. Máj 2020
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej Zmluve
6/2020
0,00 € ZO OZPŠaV pri CDR Bernolákovo Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
5. Máj 2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -balík služieb Balík -2P-Akcia: INT + TP= doba viazan osti 24 mesiacov
4/2020
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
11. Február 2020
Mandátna zmluva
2/2020
2 970,00 € PhDr.Barbora Kuchárová, PhD Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
11. Február 2020
Kolektívna zmluva
3/2020
Doplnená
0,00 € ZO OZ Pracovníkov školstva a vedy pri DeD Nádej v Bernolákove Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
10. Január 2020
Príkazná zmluva č. 447/ OPERDFaFEAD/2019
1/2020
0,00 € Ústredie práce,sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
20. December 2019
Zmluva o poskytovaní služieb technik PO a BOZP
18/2019
0,00 € JUDr. *Slobodová Anna Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
29. Október 2019
Darovacia zmluva
10/2019
0,00 € Zuzna Pavlejová Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
23. Október 2019
Zamestnávateľská zmluva DDS
9/2019
0,00 € Spoločnosť AXA d.d.s., a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo
21. Október 2019
Realizačná zmluva o združení dodávke elektriny,Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
72019
0,00 € Stredslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo