Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Júl 2015
Zmluva o výpožičke č. SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-072_2015 zo dňa 8.4.2015
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-072_2015
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mesto Banská Bystrica
9. Júl 2015
Zmluva o výpožičke č. SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-073_2015 zo dňa 31.3.2015
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-073_2015
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mesto Banská Štiavnica
9. Júl 2015
Zmluva o výpožičke č. SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-074_2015 zo dňa 5.3.2015
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-074_2015
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Bátka
9. Júl 2015
Zmluva o výpožičke č. SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-075_2015 zo dňa 27.3.2015
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-075_2015
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Benuš
9. Júl 2015
Zmluva o výpožičke č. SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-076_2015 zo dňa 13.4.2015
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-076_2015
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mesto Brezno
9. Júl 2015
Zmluva o výpožičke č. SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-077_2015 zo dňa 30.3.2015
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-077_2015
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Brusno
9. Júl 2015
Zmluva o výpožičke č. SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-078_2015 zo dňa 2.4.2015
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-078_2015
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Budča
9. Júl 2015
Zmluva o výpožičke č. SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-079_2015 zo dňa 30.3.2015
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-079_2015
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Bušince
9. Júl 2015
Zmluva o výpožičke č. SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-080_2015 zo dňa 30.3.2015
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-080_2015
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Buzitka
9. Júl 2015
Zmluva o výpožičke č. SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-081_2015 zo dňa 27.3.2015
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-081_2015
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Bzovík
9. Júl 2015
Zmluva o výpožičke č. SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-082_2015 zo dňa 1.4.2015
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-082_2015
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Cerovo
9. Júl 2015
Zmluva o výpožičke č. SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-083_2015 zo dňa 26.3.2015
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-083_2015
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Cinobaňa
9. Júl 2015
Zmluva o výpožičke č. SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-084_2015 zo dňa 27.3.2015
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-084_2015
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Čabradský Vrbovok
9. Júl 2015
Zmluva o výpožičke č. SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-085_2015 zo dňa 26.3.2015
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-085_2015
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Čebovce
9. Júl 2015
Zmluva o výpožičke č. SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-086_2015 zo dňa 26.3.2015
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-086_2015
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Čeľovce
9. Júl 2015
Zmluva o výpožičke č. SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-087_2015 zo dňa 26.3.2015
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-087_2015
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Čerín
9. Júl 2015
Zmluva o výpožičke č. SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-088_2015 zo dňa 26.3.2015
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-088_2015
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Čierny Balog
21. Júl 2015
DOHODA o spolupráci pri pripojení ku kamerovému systému mesta Považská Bystrica (ďalej len „dohoda“)
SITB_ZM_SITB_OT4_2015_000747_001_2015
0,00 € Mesto Považská Bystrica Ministerstvo vnútra SR
27. Júl 2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-169
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-169_2015
Doplnená
1 541,16 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Ratková
30. Júl 2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-171
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-171_2015
Doplnená
1 541,16 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Rimavská Baňa