Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. August 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 21/RK - RRB Opátka - ORS/2001 o poskyt-nutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia zo dňa 23.10.2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.1.2009 a Dodatku č. 2 zo dňa 2.9.2011
SITB_D3_OT-21-RK-ORS-2001_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
20. August 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 29/RK - RRB Biela Hora - ORS/2002 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologické-ho zariadenia zo dňa 18.1.2002 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.1.2009 a Dodatku č. 2 zo dňa 16.12.2011
SITB_D3_OT-29-RK-ORS-2002_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
20. August 2014
Špecifikácia (prístupy) Dodatok č. BCN2014Y4062 k Zmluve o pripojení
SITB_D01_BCN2014Y4062_2014
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
21. August 2014
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 19/RK – TVP Valice - ORS/2001 o poskyt-nutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia zo dňa 24.9.2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.11.2002, Dodatku č. 2 zo dňa 1.1.2009 a Dodatku č. 3 zo dňa 18.8.20
SITB_ZM_OT-19-RK-ORS-2001
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
21. August 2014
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 13/RK - RRB Chopok - ORS/2001 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologické-ho zariadenia zo dňa 3.5.2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.8.2005, Dodatku č. 2 zo dňa 1.1.2009 a Dodatku č. 3 zo dňa 20.4.2011
SITB_ZM_OT-13-RK-ORS-2001
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
21. August 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve č.24/RK – TVP Streda nad Bodrogom - ORS/2001 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia zo dňa 27.11.2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa1.1.2009 a Dodatku č. 2 zo dňa 29.09.2011
SITB_ZM_OT-24-RK-ORS-2001
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
21. August 2014
Dodatok č.3 k Zmluve č.23/RK - TVS Rožňava – Dievčia skala - ORS/2001 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia
SITB_ZM_OT-23-RK-ORS-2001
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
21. August 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve č.16/RK - RRB Úhorná - ORS/2001 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologické-ho zariadenia zo dňa 6.9.2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 02.09.2011
SITB_ZM_OT-16-RK-ORS-2001
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
21. August 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A7858046
SITB_ZM_OT-A7858046_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
21. August 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve č.30/RK - RRB Závadka - ORS/2002 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologické-ho zariadenia zo dňa 24.1.2002 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.1.2009 a Dodatku č. 2 zo dňa 05.12.2011
SITB_ZM_OT-30-RK-ORS-2002
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
21. August 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve č.32/RK - RVS Veľký Slavkov - ORS/2002 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologické-ho zariadenia zo dňa 13.2.2002 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1.1.2009 a Dodatku č. 2 zo dňa 03.02.2012
SITB_ZM_OT-32-RK-ORS-2002
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
21. August 2014
Dodatok č.4 k Zmluve č.34/RK - TVS Stará Ľubovňa - Kolník - ORS/2002 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia zo dňa 26.3.2002 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.05.2004, Dodatku č. 2 zo dňa 1.1.2009 a Dodatku č. 3 z
SITB_ZM_OT-34-RK-ORS-2002
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
21. August 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve č.16/RK - RRB Úhorná - ORS/2001 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia zo dňa 6.9.2001 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
SITB_D3_OT-16-RK-ORS-2001_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
21. August 2014
Dodatok č. 4 k zmluve č. 21/RK – RRB Opátka - ORS/2001
SITB_D4_OT-21-RK-ORS-2001_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
21. August 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 43/TW-CH-TVS Námestovo – Magurka ORS/2003 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia zo dňa 28.2.2003
SITB_D1_OT-43-TW-CH-ORS-2003_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
21. August 2014
Dodatok č.3 k Zmluve č.42/RK - TVS Snina - ORS/2002 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia
SITB_D3_OT-42-RK-ORS-2002_2014
0,00 € Towercom, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
21. August 2014
Dohoda č. SPO ZV-115-3/2014-VL o refundácii nákladov za poskytnutie elektrickej energie.
SITB_ZM_OT-SPO-ZV-115-3-2014_VL
0,00 € Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Ministerstvo vnútra – SITB
22. August 2014
Dohoda č. SPO ZV-115-2/2014-VL o refundácii nákladov za poskytnutie elektrickej energie.
SITB_ZM_OT-SPO-ZV-115-2-2014_VL
0,00 € Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Ministerstvo vnútra – SITB
22. August 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SITB_ZM_A7857495_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB
22. August 2014
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_D01_7596438_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra – SITB