Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A7909310
SITB_ZM_OT-A7909310_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR
3. Október 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SITB_ZM_A7959669_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR
3. Október 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SITB_ZM_100153_2014
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ministerstvo vnútra SR
3. Október 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – služba Mobilný internet
SITB_ZM_100154_2014
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ministerstvo vnútra SR
3. Október 2014
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_D01_7659984_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR
9. Október 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_DO_09062014_2014
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ministerstvo vnútra SR
24. Október 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SITB_ZM_A7929164_2014
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra SR
24. Október 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SITB_ZM_A8005644_2014
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra SR
24. Október 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_DO_772986_2014
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra SR
28. Október 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SITB_ZM_A7964856_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR
28. Október 2014
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_D01_7712635_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR
28. Október 2014
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_D01_7712748_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR
28. Október 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SITB_ZM_A7990296_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR
28. Október 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SITB_D01_7726217_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR
28. Október 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SITB_ZM_A8003725_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR
5. November 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8024356
SITB_ZM_OT-A8024356_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
5. November 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8085257
SITB_ZM_OT-A8085257_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
6. November 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8023696
SITB_ZM_OT-A8023696_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
11. November 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8017191
SITB_ZM_OT-A8017191_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
24. November 2014
Špecifikácia (prístupy) Dodatok č. BCN2014Y4063 k Zmluve o pripojení 1-61X7G80
SITB_D01_BCN2014Y4063_2014
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ministerstvo vnútra SR