Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2014
Špecifikácia (prístupy) Dodatok č. BCN2014Y4064 k Zmluve o pripojení 1-63PO2YT
SITB_D01_BCN2014Y4064_2014
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ministerstvo vnútra SR
24. November 2014
Špecifikácia (prístupy) Dodatok č. BCN2014Y4065 k Zmluve o pripojení
SITB_D01_BCN2014Y4065_2014
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ministerstvo vnútra SR
24. November 2014
Špecifikácia (prístupy) Dodatok č. BCN2014Y4066 k Zmluve o pripojení
SITB_D01_BCN2014Y4066_2014
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ministerstvo vnútra SR
25. November 2014
Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. SE-182-46-OVO-2009 zo dňa 31.12. 2009
SITB_D08_SE-182-46-OVO-2009_2014
0,00 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
28. November 2014
Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. SE-OVO-13-050-2010 zo dňa 4.6.2010
SITB_D06_SE-OVO-13-050-2010_2014.pdf
0,00 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
1. December 2014
Vykonávacia dohoda o vzájomnej spolupráci pri správe informačného systému geodézie, kartografie a katastra
SITB_ZM_SITB_OT4_2013_001801_001_2014
0,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR
10. December 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8136776
SITB_ZM_OT-A8136776_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
10. December 2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A8136776
SITB_D_OT-7866166A8136776_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
10. December 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8091822
SITB_ZM_OT-A8091822_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
10. December 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8139791
SITB_ZM_OT-A8139791_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
16. December 2014
SITB_ZM_OT-A8120476_2014
SITB_ZM_OT-A8120476_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
16. December 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8145521
SITB_ZM_OT-A8145521_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
16. December 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8161408
SITB_ZM_OT-A8161408_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
18. December 2014
Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. SE-OVO-4-100/2010
SITB_D06_SE-OVO-4-100-2010_2014
0,00 € Gratex International, a. s. Ministerstvo vnútra SR
30. December 2014
Dohoda o zabezpečení prístupu do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s č. u prevádzkovateľa 12000140319 a č. u obstarávateľa OVO2-2014/000745-007
SHNM_ZM_OVO2-2014-000745-007_2014
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. December 2014
Dohoda o spolupráci pri zabezpečení služieb distribúcie elektriny s č. OVO2-2014/000448-011
SHNM_ZM_OVO2-2014-000448-011_2014
0,00 € Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. December 2014
Dohoda o zabezpečení služieb distribúcie plynu s č. OVO2-2014/000448-010
SHNM_ZM_OVO2-2014-000448-010_2014
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. December 2014
Dohoda o zabezpečení služieb distribúcie elektriny s č. OVO2-2014/000448-012
SHNM_ZM_OVO2-2014-000448-012_2014
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8. Január 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8212848
SITB_ZM_OT-A8212848_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
9. Január 2015
Dodatok k Zmluve o poskyt. verej. služieb č. 00021103
SITB_D_OT-00021103_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR