Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2015
Dodatok k Zmluve o poskyt. verej. služieb č. B0426266
SITB_D_OT-B0426266_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
9. Január 2015
Dodatok k Zmluve o poskyt. verej. služieb č. 12579401
SITB_D_OT-12579401_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
9. Január 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8191234
SITB_ZM_OT-A8191234_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
16. Január 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A7659559
SITB_D_OT-A7659559_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
16. Január 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. B0969847
SITB_D_OT-B0969847_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
21. Január 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8217581
SITB_ZM_OT-A8217581_2014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
23. Január 2015
Zmluva o poskytovaní poštových služieb s č. OVO1-2014/000641-021
KVSU_ZM_OVO1-2014-000641-021_2015
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29. Január 2015
Dodatok č. 6 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z2111012001001 zo dňa 10.3.2010
SITB_D06_DZ211101200100106_2015
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Sekcia inforamtiky, bezpečnosti a telekomunikácií Úrad vlády Slovenskej republiky
29. Január 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8264085
SITB_ZM_OT-A8264085_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
13. Február 2015
Dodatok č. k Zmluve o pripojení (zmena v osobe účastníka)
SITB_D01_000353_012_2015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ministerstvo vnútra SR
18. Február 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8332512
SITB_ZM_OT-A8332512_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
18. Február 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 9-01_2015_A
SITB_ZM_OT-9-01_2015_A
0,00 € Slovak Telekom, a. s. MV SR
27. Február 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8322997
SITB_ZM_OT-A8322997_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
27. Február 2015
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verej. služieb č. A8322997
SITB_D_OT-8111044A8322997_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
27. Február 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. B0729308
SITB_D_OT-B0729308_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
27. Február 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. B0927177
SITB_D_OT-B0927177_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
27. Február 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8301025
SITB_ZM_OT-A8301025_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
27. Február 2015
Dodatok č. 12 k Zmluve o individuálnom riešení dátovej komunikácie prostredníctvom verejných elektronických komunikačných služieb MPLS VPN a Virtual Voice Net z 31. januára 2006
SITB_ZM_OVO1-2015-000314-012_2015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Marec 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8345705
SITB_ZM_OT-A8345705_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
16. Marec 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8342921
SITB_ZM_OT-A8342921_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR