Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8432790
SITB_ZM_OT-A8432790_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
20. Apríl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8430787
SITB_ZM_OT-A8430787_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
27. Apríl 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. B0861451
SITB_D_OT-B0861451_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
27. Apríl 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A5317287
SITB_D_OT-A5317287_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
27. Apríl 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A5462774
SITB_D_OT-A5462774_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
7. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8512888
SITB_ZM_OT-A8512888_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
18. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8475384
SITB_ZM_OT-A8475384_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
18. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8497160
SITB_ZM_OT-A8497160_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
22. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8515933
SITB_ZM_OT-A8515933_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
22. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8518859
SITB_ZM_OT-A8518859_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
27. Máj 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 6/2010/ROP o nájme miesta na stožiari a časti nebytových priestorov zo dňa 30.05.2010
SITB_D1_OT-6-2010-ROP_2015
0,00 € Transpetrol, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MSekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti SR
27. Máj 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 7/2010/ROP o nájme miesta na stožiari a časti nebytových priestorov zo dňa 30.05.2010
SITB_D1_OT-7-2010-ROP_2015
0,00 € Transpetrol, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
27. Máj 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 8/2010/ROP o nájme miesta na stožiari a časti nebytových priestorov zo dňa 30.05.2010
SITB_D1_OT-8-2010-ROP_2015
0,00 € Transpetrol, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
3. Jún 2015
Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. SE-OVO-13-050-2010 zo dňa 4.6.2010
SITB_D07_SE-OVO-13-050-2010_2015
0,00 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
8. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8570604
SITB_ZM_OT-A8570604_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
8. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8568938
SITB_ZM_OT-A8568938_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
12. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SITB_ZM_SITB_OT4_2015_000873_001_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR
16. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8581800
SITB_ZM_OT-A8581800_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
16. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8556646
SITB_ZM_OT-A8556646_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
16. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8581802
SITB_ZM_OT-A8581802_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR