Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2015
Dohoda o ukončení užívania priestorov na základe Zmluvy č. 32/RK-RVS Veľký Slavkov - ORS/2002 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia zo dňa 13.02.2002
SITB_D_OT-32/RK-RVS-ORS/2002_2015
0,00 € BETA FIN, s.r.o., Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
18. Jún 2015
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 32/RK-RVS Veľký Slavkov - ORS/2002 o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologic-kého zariadenia zo dňa 13.02.2002
SITB_D4_OT-32/RK-RVS-ORS/2002_2015
0,00 € Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
29. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8556469
SITB_ZM_OT-A8556469_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
26. Jún 2015
Licenčná zmluva č. 888-11-653/2014 zo dňa 4.5.2015
SITB_ZM_888-11-653-2014_2015
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR
26. Jún 2015
Zmluva na použitie diela č. 889-11-653/2014 zo dňa 4.5.2015
SITB_ZM_889-11-653-2014_2015
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR
26. Jún 2015
Zmluva č. 890-11-653/2014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností zo dňa 4.5.2015
SITB_ZM_890-11-653-2014_2015
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR
26. Jún 2015
Zmluva na použitie operátu štátneho mapového diela vo forme vektorovej mapy č. 892-11-653/2014 zo dňa 4.5.2015
SITB_ZM_892-11-653-2014_2015
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR
29. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8557182
SITB_ZM_OT-A8557182_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
29. Jún 2015
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. SE_OVO_2011_001804-069 zo dňa 3.4.2012
SITB_D04_SE_OVO_2011_001804-069_2015.pdf
0,00 € DITEC, a.s. Ministerstvo vnútra SR
30. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SITB_ZM_A8631558_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum polygrafických služieb
1. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8495799
SITB_ZM_OT-A8495799_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
3. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8665357
SITB_ZM_OT-A8665357_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
6. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8646464
SITB_ZM_OT-A8646464_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
6. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8646390
SITB_ZM_OT-A8646390_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
7. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8638457
SITB_ZM_OT-A8638457_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
7. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8644142
SITB_ZM_OT-A8644142_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR
7. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A8644202
SITB_ZM_OT-A8644202_2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR
9. Júl 2015
Zmluva o výpožičke č. SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-069_2015 zo dňa 30.3.2015
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-069_2015
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Ábelová
9. Júl 2015
Zmluva o výpožičke č. SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-070_2015 zo dňa 26.3.2015
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-070_2015
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Bacúch
9. Júl 2015
Zmluva o výpožičke č. SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-071_2015 zo dňa 26.3.2015
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-071_2015
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Banská Belá