Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. September 2019
Kúpna zmluva č. OVO1-2019/000472-016
SITB_ZM_OVO1-2019-000472-016_2019
318 000,00 € DATALAN, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
3. September 2021
Kúpna zmluva SE-VO2-2021/003705-007
SITB_ZM_SE-VO2-2021-003705-007_2021
311 454,00 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
10. Január 2021
Poistná zmluva č. 2407523660 k Rámcovej dohode o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel č. OVO-2018/000041 z 30.03.2018
SITB_PZ2407523660_OVO2-2018-00041_2021
Doplnená
337 056,00 € Generali Poisťovňa, a. s., KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
19. November 2019
Kúpna zmluva č. OVO1-2019/000486-002
SITB_ZM_OVO1-2019-000486-002_2019
277 346,40 € MICROCOMP – Computersystém s r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
9. December 2019
Zmluva o partnerstve č. 1076/2019
SITB_ZM_1076-2019_2019
269 569,26 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15. Jún 2022
Kúpna zmluva č. SE-V01-2022/004043-001
SITB_ZM_SE-VO1-2022-004043-001_2022
263 004,00 € SOITRON, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
9. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA č. VO2-2024/000226 – 013
SITB_ZM_VO2-2024-000226-013_2024
256 419,46 € Datacomp s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
13. Február 2019
Kúpna zmluva č. OVO2-2018/000019-030
SITB_ZM_OVO2-2018-000019-030_2019
255 360,00 € MICROCOMP – Computersystém s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
4. Január 2022
Zmluva č. SE-VO1-2021/003300-002 na nákup softvérových licencií - Software SIENA
SITB_ZM_SE-VO1-2021-003300-002_2022
244 437,42 € DNS a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
20. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO1-2023/003125-016
SITB_ZM_SE-VO1-2023-003125-016_2023
239 688,00 € flex-it, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
13. Október 2021
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2021/003692-002
SITB_ZM_SE-VO2-2021-003692-002_2021
Doplnená
234 778,80 € flex-it, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
8. Marec 2022
Kúpna zmluva č. SITB-OO1-2022/000757-004
SITB_ZM_SITB-OO1-2022-000757-004_2022
232 740,00 € eGroup Solutions, a. s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
5. Marec 2018
Kúpna zmluva č. OVO2-2018/000003-016
SITB_ZM_OVO2-2018-000003-016_2018
230 399,28 € RCTT s.r.o Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
23. Marec 2022
Kúpna zmluva č. SITB-OO1-2022/000788-004
SITB_ZM_SITB-OO1-2022-000788-004_2022
229 500,00 € Technopol International, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
9. Január 2015
Zmluva o dielo č. OVO1-2014/000508-008
SITB_ZM_OVO1-2014-000508-008_2015
Doplnená
226 800,00 € Technopol International, a. s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7. Február 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. SE-VO1-2022/004890-007
SITB_ZM_SE-VO1-2022-004890-007_2023
226 466,88 € InterWay, a. s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
3. September 2021
Kúpna zmluva SE-VO2-2021/003670-007
SITB_ZM_SE-VO2-2021-003670-007_2021
222 722,64 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
21. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO1-2023/003690-010
SITB_ZM_ SE-VO1-2023-003690-010_2023
220 407,48 € SOFOS, a. s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
11. December 2018
Kúpna zmluva č. OVO2-2018/000634-013
SITB_ZM_OVO2-2018-000634-013_2018
218 382,36 € BATTEX Slovakia, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
25. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. IC-41-032/2022
KM_ZM_IC-41-032-2022_2022
216 666,00 € Slovenská katolícka charita Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky