Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2017
Kúpna zmluva č. OVO1-2017/000519-001
SITB_ZM_OVO1-2017-000519-001_2017
2 568 000,00 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9. December 2019
Kúpna zmluva č. OVO2-2019/000735
SITB_ZM_OVO2-2019-000735_2019
2 447 359,20 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
8. August 2019
Rámcová dohoda č. OVO1-2019/000412
SITB_ZM_OVO1-2019-000412_2019
2 410 771,49 € DATALAN, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
20. December 2023
Kúpna zmluva č. SE-VO1-2023/004199-021 na „KC IV._HW“
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004199-021_2023
2 401 795,20 € Gratex International, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
11. December 2014
Rámcová dohoda o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel č. OVO2-2014/000033
LU_ZM_OVO2-2014-000033_2014
2 310 000,00 € Generali Poisťovňa a.s., KOOPREATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. December 2022
Realizačná zmluva Č.p.: SE-VO2-2022/004771-001
SITB_ZM_SE-VO2-2022-004771-001_2022
2 231 228,40 € SOITRON, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
17. Marec 2015
Zmluva o poskytovaní implementačných služieb č. OVO1-2015/000026
SITB_ZM_SITB-OVO1-2015-000026_2015
2 000 000,00 € SAP Slovensko, s r.o., GLOBESY,s.r.o., DWC Slovakia a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31. Január 2023
Zmluva o podpore prevádzky a údržbe informačného systému SE-VO1-2022/004464
SITB_ZM_SE-VO1-2022-004464_2023
1 990 272,00 € Technopol International, a. s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
23. December 2015
Zmluva o poskytovaní implementačných služieb č. OVO1-2015/000748
SITB_ZM_SITB-OVO1-2015-000748_2015
1 980 000,00 € SAP Slovensko, s r.o., GLOBESY,s.r.o., DWC Slovakia a.s. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Január 2019
KÚPNA ZMLUVA č.: OVO1-2019/000098-019
SITB_ZM_OVO1-2019_000098_019_2019
1 967 328,00 € ZTS Elektronika SKS s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
31. Január 2023
Zmluva o podpore prevádzky a údržbe informačného systému č. SE-VO1-2022/004463
SITB_ZM_SE-VO1-2022-004463_2023
1 865 952,00 € Vision Systems, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
28. Jún 2023
Zmluva o dielo č. SE-VO1-2023/003347-008
SITB_ZM_SE-VO1-2023-003347-008_2023
1 834 292,40 € InterWay, a. s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
9. Máj 2016
Kúpna zmluva č. NET20163-Z
SITB_ZM_NET20163-Z_2016
1 798 348,80 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10. Február 2023
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít s číslom u zadávateľa: SITB-OA6-2022/001387 a s číslom u riešiteľa: A/2022/00081
SITB_ZM_OA6-2022-001387_2023
1 775 400,00 € Slovenská republika v zastúpení IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
26. Júl 2022
Zmluva o dielo č. SE-VO1-2022/002257-01
SITB_ZM_SE-VO1-2022-002257-01_2022
Doplnená
1 774 113,60 € InterWay, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
26. Október 2017
Kúpna zmluva č.OVO2-2017/000712
SITB_ZM_OVO2-2017-000712
1 626 450,00 € PERGAMON spol.s.r.o. Sekcia informatiky,telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
SITB_ZM_1598-2023_2023
1 510 483,14 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18. Jún 2019
Servisná zmluva č, OVO2-2019/000022-031 na zabezpečenie softvérových podporných služieb pre IS EVIDENCE
SITB_ZM_OVO2-2019/000022-031
Doplnená
1 619 160,00 € SOVA Digital, a. .s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra SR
17. Máj 2019
Rámcová dohoda č. OVO-2019/000113-009
SITB_ZM_OVO-2019-000113-009_2019
Doplnená
2 433 567,56 € SOITRON, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
21. Marec 2019
Kúpna zmluva č. OVO2-2019/000395
SITB_ZM_OVO2-2019-000395_2019
1 391 155,50 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky