Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Marec 2024
Kontrakt na rok 2024
SITB_ZM_SITB-OA6-2024-000073_2024
1 367 240,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2022/004524-008
SITB_ZM_SE-VO2-2022-004524-008_2022
1 352 196,56 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
22. Júl 2022
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2022/003676-011
SITB_ZM_SE-VO2-2022-003676-011_2022
1 348 117,60 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
14. August 2023
Servisná zmluva č. SE-VO2-2023/003220-031
SITB_ZM_SE-VO2-2023-003220-031_2023
1 344 384,00 € Wittee, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
20. Február 2024
KÚPNA ZMLUVA č. VO2-2023/000323 - 005
SITB_ZM_VO2-2023-000323 – 005_2024
Doplnená
1 334 868,18 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
10. Jún 2019
Kúpna zmluva č. OVO1-2019/000433-004
SITB_ZM_OVO1-2019-000433-004_2019
1 270 800,00 € NetPoint. a. s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
16. December 2019
Zmluva č. OVO2-2019/000120-020 na zabezpečenie softvérových podporných služieb pre AFIS/EURODAC
SITB_ZM_OVO2-2019-000120-020_2019
Doplnená
1 320 480,00 € Technopol International, a. s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva č. SE-VO1-2023/004741-003 o poskytnutí služieb technickej podpory pre produkty Oracle
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004741-003_2023
1 233 434,16 € Unicorn Systems SK s. r. o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
21. August 2014
Realizačná zmluva č. OVO1-2014-000130-61 ku Generálnej zmluve zo dňa 7.10.2013
SITB_OVO1-2014-000130-61_2014
1 222 294,80 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Ministerstvo vnútra – SITB
21. November 2022
ZMLUVA O DIELO NA DODÁVKU SOFTVÉROVÉHO DIELA Č. SE-VO1-2022/002508-012
SITB_ZM_SE-VO1-2022-002508-012_2022
Doplnená
1 217 580,00 € MICROCOMP – Computersystém s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
1. Júl 2019
Kúpna zmluva č. OVO2-2019/000525
SITB_ZM_OVO2-2019-000525_2019
1 199 822,78 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
30. Január 2018
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB Č. SE-OVO1-2015/000491
SITB_D02_SE_OVO1_2015_000491_2018
1 198 734,00 € Ericsson Slovakia spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. August 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO2-2023/003847-003
SITB_ZM_SE-VO2-2023-003847-003_2023
1 198 664,21 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
3. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít s číslom u zadávateľa: SITB-OA6-2021/002138 a s číslom u riešiteľa: A/2021/00089
SITB_ZM_SITB-OA6-2021-002138_2022
Doplnená
1 182 672,00 € Slovenská republika v zastúpení IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
22. Január 2020
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít č. OA6-2019_001232
SITB_ZM_ SITB_ZM-OA6-2019_001232_2020
1 149 120,00 € IVES organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
14. September 2022
Zmluva o dielo č. SE-VO1-2022/002257-02
SITB_ZM_SE-VO1-2022-002257-002_2022
Doplnená
1 127 983,68 € SOITRON, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
19. December 2018
Zmluva o partnerstve č. 233/2018
SITB_ZM_233-2018_2018
1 104 198,72 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
21. December 2018
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít s číslom u zadávateľa: SITB-OA6-2018/001235 a s číslom u riešiteľa: A/2018/00118
SITB_ZM_SITB-OA6-2018-001235_2018
1 073 520,00 € Slovenská republika v zastúpení IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
31. Január 2023
Zmluva o podpore prevádzky a údržbe informačného systému č. SE-VO1-2022/004465
SITB_ZM_SE-VO1-2022-004465_2023
1 051 200,00 € Technopol International, a. s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
13. Jún 2024
Realizačná zmluva č. SVO-RVO2-2024/000640-008
SITB_ZM_SVO-RVO2-2024-000640-008_2024
Doplnená
1 205 820,00 € Združenie Centire-ACCEPT AUDIT Slovenská republika, zastúpená, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky