Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2018
Kúpna zmluva č. OVO2-2018/000682
SITB_ZM_OVO2-2018-000682_2018
1 022 400,00 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
23. Júl 2018
Zmluva o poskytovaní služieb č. OVO1-2018/000134
SITB_ZM_OVO1-2018-000134_2018
Doplnená
1 020 000,00 € Technopol International, a. s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
24. September 2019
Kúpna zmluva č.OVO2-2019/000594
SITB_KZ_OVO2-2019-000594_2019
1 020 000,00 € HTONER s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
10. Január 2018
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít s číslom u zadávateľa: SITB-OA6-2017/001270 a s číslom u riešiteľa: A/2017/00117
SITB_ZM_SITB-OA6-2017-001270_2018
997 920,00 € Slovenská republika v zastúpení IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
23. Máj 2018
Zmluva o dielo č. OVO1-2018/000453-022
SITB_OVO1-2018-000453-022_2018
Doplnená
990 200,00 € Enterprise Services Slovakia s. r. o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
30. Jún 2017
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. OVO1-2017/000367
SITB_ZM_OVO1-2017-000367_2017
Doplnená
984 300,00 € SAP Slovensko s.r.o., GLOBESY, s.r.o., DWC Slovakia a.s. Sekcia informatiky,telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
28. December 2015
Zmluva o dielo č. OVO2-2015/000777
SITB_ZM_OVO2-2015-000777_2015
970 150,08 € Ericsson Slovakia spol. s r.o. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní implementačných služieb č. OVO1-2018/0000549
SITB_ZM_SITB-OVO1-2018-000549_2018
Doplnená
1 422 000,00 € SAP Slovensko s.r.o.; GLOBESY, s.r.o.; DWC Slovakia a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
16. November 2017
Rámcová dohoda č. OVO1-2017/000635-001 na dodávku autoinjektorov a individuálnych protichemických balíčkov
KVSU_RD_OVO1-2017-000635-001_2017
928 504,50 € MEDICAL BUSINESS & CONSULTING SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19. Január 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
SITB_ZM_Z311071BLH9 _2022
Doplnená
915 515,76 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24. Február 2015
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít s číslom u zadávateľa: SITB-OA6-2015/000050 a s číslom u riešiteľa: A/2014/00106
SITB_ZM_SITB-OA6-2015-000050_2015
Doplnená
918 000,00 € Slovenská republika, IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. Marec 2016
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít s číslom u zadávateľa: SITB-OA6-2016/000045 a s číslom u riešiteľa: A/2015/00110
SITB_ZM_SITB-OA6-2016-000045_2016
907 200,00 € Slovenská republika, IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. Marec 2019
Zmluva o dielo OVO2-2019/000023-010
SITB_ZM_OVO2-2019-000023-010_2019
Doplnená
1 684 380,00 € Gratex International, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
31. Január 2018
Zmluva o dielo č. OVO1-2018/000166
SITB_ZM_OVO1-2018-000166_2018
Doplnená
900 504,00 € DITEC, a. s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
27. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO1-2023/001569-017
SITB_ZM_SE-VO1-2023-001569-017_2023
897 452,64 € SOITRON, s.r.o Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
22. Jún 2022
Kúpna zmluva č. SE-V01-2022/003700-002 na dodávku serverov a sieťovej infraštruktúry SIENA
SITB_ZM_SE-VO1-2022-003700-002_2022
897 120,00 € MICROCOMP – Computersystém s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
12. Júl 2019
Kúpna zmluva č. OVO2-2019/000416-007
SITB_ZM_OVO2-2019-000416-007_2019
887 880,00 € SOFOS, a. s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
12. December 2018
Kúpna zmluva č. OVO1-2018/000706-003
SITB_ZM_OVO1-2018-000706-003_2018
840 000,00 € Gratex International, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
11. December 2019
Kúpna zmluva č. OVO2-2019/000817
SITB_ZM_OVO2-2019-000817_2019
837 559,39 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
29. Marec 2016
Zmluva o nenávratný dinančný príspevok č. Z311071A268 zo dňa 23.3.2016
SITB_ZM_Z311071A268_2016
Doplnená
822 394,80 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky