Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2023
ZMLUVA O DIELO č.: SE-V02-2023/001676-080
SITB_ZM_SE-VO2-2023-001676-080_2023
802 800,00 € MICROCOMP-Computersystém s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
25. Júl 2023
Kúpna zmluva č. SE-VO1-2023/004461 na „Dodávka sieťovej infraštruktúry vrátane implementácie“
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004461_2023
Doplnená
796 296,00 € eGroup Solutions, a. s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
10. Júl 2023
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2023/001602-011 na „Zariadenie obojsmernej dátovej výmeny a filtrovania dátových objektov „DIODA“
SITB_ZM_SE-VO2-2023-001602-011_2023
Doplnená
795 600,00 € MICROCOMP – Computersystém s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
14. Marec 2022
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2022/002244-014
SITB_ZM_SE-VO2-2022-002244-014_2022
794 518,54 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
10. Jún 2015
Zmluva o dielo č. OVO1-2015/000381
SITB_ZM_OVO1-2015-000381_201
792 000,00 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
20. December 2023
ZMLUVA O DIELO č.: SE-VO1-2023/004618
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004618_2023
790 767,60 € AUTOCONT s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
10. Jún 2019
Kúpna zmluva č. OVO1-2019/000433-003
SITB_ZM_OVO1-2019-000433-003_2019
783 360,00 € JUDEX CORP, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
3. September 2021
Zmluva o dielo č. SE-VO1-2021/001809-047
SITB_ZM_SE-VO1-2021-001809-047_2021
779 997,60 € InterWay, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
9. Október 2015
Zmluva o dielo č. OVO2-2015-000547 zo dňa 9.10.2015
ZM_OVO2-2015-000547_2015
750 000,00 € VERI2 s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
19. Február 2016
Zmluva o službách č. OVO1-2016/000377
SITB_ZM_OVO1-2016-000377_2016
748 713,60 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. August 2022
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2022/004046-008
SITB_ZM_SE-VO2-2022-004046-008_2022
710 952,00 € flex-it, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
9. Marec 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071A130 zo dňa 1.3.2016
SITB_ZM_Z311071A130_2016
Doplnená
704 002,18 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
20. Október 2022
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2022/004217-004
SITB_ZM_SE-VO2-2022/004217-004_2022
699 550,00 € VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
29. September 2014
Zmluva o poskytovaní služieb č. OVO2-2014-000373 zo dňa 29.9.2014
IC_ZM_OVO2-2014-000373_2014.pdf
685 000,00 € Slovenské krízové centrum DOTYK; Slovenská katolícka charita Ministerstvo vnútra SR
6. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2022/004430-008
SITB_ZM_SE-VO2-2022-004430-008_2022
662 280,00 € SOITRON, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
27. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO2-2023/002523 - 015
SITB_ZM_SE-VO2-2023-002523 – 015_2023
657 360,00 € flex-it, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
12. Máj 2023
Kúpna zmluva č. SE-VO1-2023/001188-034 na „PNR – Softvér, hardvér a telekomunikačná technika II.“ pre časť 1.
SITB_ZM_SE-VO1-2023-001188 – 034_2023
Doplnená
655 384,80 € MICROCOMP – Computersystém s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
10. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071AHD9 zo dňa 7. februára 2023
SITB_ ZM_NFP Z311071CMG9_2023
Doplnená
623 037,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Október 2015
Zmluva o dielo č. OVO1-2015-000-490 zo dňa 8.10.2015
SITB_ZM_OVO1-2015-000-490_2015
613 276,80 € DITEC, a.s. Ministerstvo vnútra SR
17. Január 2019
KÚPNA ZMLUVA č.: OVO1-2019/000098-018
SITB_ZM_OVO1-2019_000098_018_2019
601 920,00 € ZTS Elektronika SKS s.r.o. Ministerstvo vnútra SR