Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2014
Zmluva o dielo č. OVO1-2014/000660
SITB_OVO1-2014-000660_2014
599 976,00 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CJG9 zo dňa 31. marca 2023
SITB_ NFP Z311071CJG9_2023
Doplnená
594 076,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14. Október 2021
Kúpna zmluva č. SE-VO1-2021/002225-009
SITB_ZM_SE-VO1-2021-002225-009_2021
591 360,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
19. December 2018
Zmluva o partnerstve č. 234/2018
SITB_ZM_234-2018_2018
583 165,59 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
10. Máj 2023
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2023/002649 - 013 na „Upgrade personalizačného zariadenia Datacard MX6000“
SITB_ZM_SE-VO2-2023-002649 – 013_2023
571 401,98 € DXC Technology Slovakia s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
30. December 2014
Zmluva o dielo č. OVO1-2014/000658-008
KVSU_ZM_OVO1-2014-000658-008_2014
561 600,00 € Technopol International, a. s. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10. Február 2020
Kúpna zmluva č.OVO1-2020/000086-008
SITB_ZM_OVO1-2020/000086-008
554 500,00 € DATALAN,a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
12. September 2018
Zmluva o partnerstve č.183/2018
SITB_ZM_183-2018_2018
552 557,25 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
11. Marec 2016
Zmluva o nenávratný finančný príspevok č. Z311071A128 zo dňa 1.3.2016
SITB_ZM_Z311071A128_2016
Doplnená
550 800,00 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
18. Jún 2018
Kúpna zmluva č. OVO2-2018/000498
SITB_ZM_OVO2-2018-000498_2018
539 940,00 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
17. Február 2016
Zmluva o dielo č. OV01-2016/000378
SITB_ZM_OVO1-2016-000378_2016
Doplnená
530 486,40 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11. Júl 2024
Realizačná zmluva č. SVO-RVO2-2024/000629-008
SITB_ZM_SVO-RVO2-2024-000629-008_2024
530 400,00 € Alistiq s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
30. August 2022
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2022/003233-014
SITB_ZM_SE-VO2-2022-003233-014_2022
Doplnená
526 663,52 € SOFOS, a. s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
2. Máj 2022
Kúpna zmluva č. SE-VO1-2022/001914-214 „Termokamery a prístroje nočného videnia“
SITB_ZM_SE-VO1-2022-001914-214_2022
510 120,00 € SEFOR Solutions, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
20. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-VO1-2022/004086-001
SITB_ZM_SE-VO1-2022-004086-001_2022
504 494,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
19. December 2018
Zmluva o partnerstve č. 232/2018
SITB_ZM_232-2018_2018
491 616,75 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
7. December 2021
Kúpna zmluva č. SE-VO1-2021/003226
SITB_ZM_SE-VO1-2021-003226_2021
482 959,20 € MICROCOMP-Computersystém, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
9. December 2014
Zmluva o poskytovaní implementačných služieb č. OVO1-2014/0000504–021
SITB_ZM_SITB-OVO1-2014-0000504-021_2014
480 000,00 € SAP Slovensko, s r.o., GLOBESY,s.r.o., DWC Slovakia a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7. Júl 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. SE-VO1-2023/004358-007
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004358-007_2023
464 640,00 € DXC Technology Slovakia s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
24. August 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO1-2023/004216-006
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004216-006_2023
452 325,88 € S & T CEE Holding s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky