Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2022
Kúpna zmluva č. SE-VO1-2022/003187-009
SITB_ZM_SE-VO1-2022-003187-009_2022
445 674,88 € eGroup Solutions, a. s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
2. Jún 2022
KÚPNA ZMLUVA č. SITB-OO1-2022/000796-005
SITB_ZM_ SITB-OO1-2022-000796-005_2022
445 152,60 € InterWay, a. s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
22. Jún 2015
Zmluva o službách č. OVO1-2015/000324
SITB_ZM_OVO1-2015-000324_2015
433 881,59 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22. Január 2019
Kúpna zmluva č. OVO2-2018/000019-029
SITB_ZM_OVO2-2018-000019-029_2019
430 300,80 € SOFOS, a. s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
16. December 2019
Zmluva č. OVO2-2019/000120-021 na zabezpečenie softvérových podporných služieb pre CODIS
SITB_ZM_OVO2-2019-000120-021_2019
404 640,00 € Technopol International, a. s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
30. December 2014
Poistná zmluva č. 2400749899
LU_ZM_OVO2-2014-000033-42_2014
Doplnená
400 551,00 € Generali Poisťovňa, a. s.; KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. Október 2018
Kúpna zmluva č. OVO2-2018/000633
SITB_ZM_OVO2-2018-000633_2018
387 999,72 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
8. Marec 2022
Kúpna zmluva č. SITB-OO1-2022/000755-004
SITB_ZM_SITB-OO1-2022-000755-004_2022
381 300,00 € Technopol International, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
18. August 2021
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO2-2021/003629-008
SITB_ZM_SE-VO2-2021-003629-008_2021
Doplnená
379 200,00 € PC SEMA, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
15. Marec 2022
KÚPNA ZMLUVA č.: SE-VO2-2022/002371-039
SITB_ZM_SE-VO2-2022-002371-039_2022
375 600,00 € Laboratory Imaging s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
8. Marec 2022
Kúpna zmluva č. SITB-OO1-2022/000758-004
SITB_ZM_SITB-OO1-2022-000758-004_2022
366 540,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
9. August 2021
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2021/003546-009
SITB_ZM_SE-VO2-2021-003546-009_2021
361 147,20 € PERGAMON spol. s r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
11. Marec 2024
KÚPNA ZMLUVA č.VO1-2024/000242-008
SITB_ZM_VO1-2024-000242-008_2024
346 920,00 € Geotronics Slovakia, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA č. SVO-RVO3-2024/000617 – 015
SITB_ZM_SVO-RVO3-2024-000617-015_2024
342 933,60 € AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
16. Máj 2018
Kúpna zmluva č. OVO2-2018/000018-010
SITB_ZM_OVO2-2018-000018-010_2018
339 282,00 € Gratex International, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
17. December 2021
Objednávka č. 2100084205
2100084205
335 100,24 € Exe a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
3. Máj 2023
ZMLUVA O PODPORE PREVÁDZKY a ÚDRŽBE INFORMAČNÉHO SYSTÉMU č.p.:SE-VO1-2023/003566
SITB_ZM_SE-VO1-2023-003566_2023
331 968,00 € KVANT spol. s r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
19. Marec 2019
Kúpna zmluva č. OVO2-2019/000033-011
SITB_ZM_OVO1-2019-000033-011_2019
326 160,00 € AUTOCONT, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
10. Október 2023
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2023/004669-001 na „Dodávka pracovných saníc“
SITB_ZM_SE-VO2-2023-004669-001_2023
Doplnená
323 568,00 € flex-it, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
2. September 2019
Kúpna zmluva č. OVO1-2019/000472-016
SITB_ZM_OVO1-2019-000472-016_2019
318 000,00 € DATALAN, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky